Εικόνα για την κατηγορία Investment View - Προοπτικές 2ου Εξαμήνου

Investment View - Προοπτικές 2ου Εξαμήνου

Συντάκτες Κειμένου: Valentijn van Nieuwenhuijzen, Chief Investment Officer  στην NN Investment Partners &  Mark Robertson, Senior Portfolio Manager Multi-Asset στην NN Investment Partners

 

Βασικές εκτιμήσεις για το 2ο εξάμηνo 2017 της NN Investment Partners (NN IP):

Εύρωστη και ισορροπημένη παγκόσμια αναπτυξιακή προοπτική
Σταδιακά αυστηρότερα μέτρα από την Κεντρική Τράπεζα καθώς οι προβλέψεις για τον πληθωρισμό παραμένουν σε χαμηλά επίπεδα
Αναμένεται μεγαλύτερη συνοχή στην πολιτική της Ευρωζώνης, ενώ οι πολιτικοί κίνδυνοι των ΗΠΑ εξακολουθούν να υφίστανται
Οι μετοχές ενισχύονται από την ταχύτερη  αύξηση των εταιρικών κερδών. Το ασφάλιστρο κινδύνου έχει περιθώρια περαιτέρω συρρίκνωσης
Οι αποδόσεις των κρατικών ομολόγων αναμένεται σταδιακά να αυξηθούν, ωθούμενες από τις ΗΠΑ
Οι χρεωστικοί τίτλοι σταθερού εισοδήματος με επιτοκιακό περιθώριο (spread products)και πάλι στο προσκήνιο ως προορισμό στην αναζήτηση εισοδήματος
Η μελέτη της συμπεριφοράς των επενδυτών είναι σημαντική για την κατανόηση των παραγόντων που καθορίζουν τις αγορές
 

Για να διαβάσετε το πλήρες άρθρο πατήστε εδώ