Τετάρτη, 9 Μαρτίου 2022

Η 3Κ Investment Partners επίσημο μέλος του CSR Hellas

Η ένταξη της 3Κ Investment Partners στο Ελληνικό Δίκτυο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, CSR Hellas σηματοδοτεί και ενισχύει την στρατηγική συνεργασίας με τους κύριους συμ-μετόχους και άλλες επιχειρήσεις στην διαδικασία προώθησης και ενσωμάτωσης των αρχών της βιωσιμότητας τόσο στον σχεδιασμό όσο και στην λειτουργία των Ελληνικών επιχειρήσεων σύμφωνα με τις προϋποθέσεις και τις προτεραιότητες που θέτει και το νέο κανονιστικό πλαίσιο για την βιωσιμότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η μετάβαση και υιοθέτηση νέων και κυρίως βιώσιμων επιχειρηματικών μοντέλων αφορά όλες τις επιχειρήσεις ανεξάρτητα του μεγέθους τους και για την 3Κ Investment Partners αποτελεί μέρος της αποστολής της να συμμετέχει ενεργά και υπεύθυνα  στην συλλογική αυτή προσπάθεια ενδυναμώνοντας την ικανότητά της έτσι να παράγει αξία για τους συμ-μετόχους της σε βάθος χρόνου.

Το  CSR Hellas, αποτελεί τον έναν μη κερδοσκοπικό επιχειρηματικό σωματείο, που ιδρύθηκε και λειτουργεί από το 2000 για τη διάδοση και εφαρμογή της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ), μέσω συλλογικών πρωτοβουλιών και δράσεων που απευθύνονται, τόσο στην Ελληνική επιχειρηματική κοινότητα, όσο και στους συμ-μετόχους, δηλαδή επενδυτές, εργαζόμενους, κοινωνία των πολιτών, αλλά και εκπροσώπους των δημόσιων αρχών. Η CSR Hellas είναι μέλος ενός ευρύτερου Ευρωπαϊκού Δικτύου, του CSR Europe, που αποτελείται από 42 Ευρωπαϊκά Δίκτυα και 10.000 μέλη επιχειρήσεις και  λειτουργεί με κοινή αποστολή και όραμα.

Με την συμμετοχή της η 3Κ Investment Partners στο Εθνικό Δίκτυο ΕΚΕ, CSR Hellas προσβλέπει στην ενίσχυση της επικοινωνίας της προς το ευρύτερο επενδυτικό κοινό, αλλά και τις επιχειρήσεις και στην προώθηση σωστής ενημέρωσης, ανταλλαγής εμπειρίας και γνώσης από την εφαρμογή καλών πρακτικών, διεθνών προτύπων και Ευρωπαϊκών οδηγιών και πρωτοβουλιών σχετικών με την βιωσιμότητα.

Διαδικτυακή Εκδήλωση (11/03/22): Επενδύοντας στη Βιωσιμότητα

Διαδικτυακή εκδήλωση διοργανώνει η CSR HELLAS σε συνεργασία με τον Σύνδεσμο Επενδυτών & Διαδικτύου (ΣΕΔ) την Παρασκευή 11 Μαρτίου 2022 και ώρα 13:00-15:00 (Ελλάδος), με θέμα:

“Επενδύοντας στη Βιωσιμότητα:

• Στο επιχειρείν και τη χρηματοδότηση

• Στην εκπαίδευση και την κατάρτιση”

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί υπό την αιγίδα του Ομίλου Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Μεταξύ των ομιλητών, ο Κωνσταντίνος Φωτεινόπουλος (CFA, CMT, CQF, PRM, CIPM), Διαχειριστής Επενδύσεων της 3K Investment Partners, θα συζητήσει με τον δημοσιογράφο Στέφανο Κοτζαμάνη το νέο πλαίσιο βιώσιμης χρηματοδότησης όπως διαμορφώνεται με την πρόταση για το Ευρωπαϊκό́ Πρότυπο Απολογισμού́ Βιωσιμότητας, την ετοιμότητα της ελληνικής επιχειρηματικής κοινότητας και οικονομίας γενικότερα να προσαρμοστούν στο νέο αυτό́ κανονιστικό́ πλαίσιο, και τα βραχυπροθέσμα, μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα οφέλη της βιώσιμης χρηματοδότησης για τις ελληνικές επιχειρήσεις, εισηγμένες και μικρομεσαίες.

Για περισσότερες πληροφορίες και για συμμετοχή στην εκδήλωση ακολουθήστε τον εξής σύνδεσμο: Εκδήλωση (11/03/22): Επενδύοντας στη Βιωσιμότητα – CSR® Hellas (csrhellas.org)

 

Διαβάστε εδώ το πλήρες Δελτίο Τύπου