Εικόνα για την κατηγορία Market Scope: Αναζήτηση ασφαλών αποδόσεων

Market Scope: Αναζήτηση ασφαλών αποδόσεων

Οι εντάσεις σχετικά με το ελληνικό χρέος, το πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων, καθώς και οι χαμηλές τιμές του πετρελαίου επιτείνουν τη σύγχυση στις χρηματοπιστωτικές αγορές. Θεωρούμε την πρόσφατη πτώση της απόδοσης του Bund ως στήριγμα στην τάση για αναζήτηση αποδόσεων. 

Η αντιπληθωριστικές προσδοκίες , οι γεωπολιτικές αβεβαιότητες και οι πολιτικές των κεντρικών τραπεζών έχουν οδηγήσει τις αποδόσεις των ασφαλέστερων κυβερνητικών ομολόγων στα χαμηλότερα επίπεδα όλων των εποχών, με την απόδοση του 10-ετούς Γερμανικού τίτλου (Bund) σε χαμηλότερο επίπεδο από το αντίστοιχο Ιαπωνικό.

Οι χαμηλές αυτές αποδόσεις έχουν δώσει νέα ώθηση στο θέμα «αναζήτηση αποδόσεων». Κάτι τέτοιο θα ωφελούσε την αγορά ακινήτων, τις μετοχές και τα ομόλογα υψηλών αποδόσεων (High Yield) και των αναδυομένων αγορών.

Το 2015 έχει προσφέρει μέχρι στιγμής αρκετές εκπλήξεις, με έντονες διακυμάνσεις στην τιμή του πετρελαίου, ένα μεγαλύτερο από το αναμενόμενο πρόγραμμα αγοράς περιουσιακών στοιχειών από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ), μια στροφή στη πολιτική της Εθνικής Τράπεζας της Ελβετίας, περισσότερο αρνητικές αποδόσεις των ομολόγων στην Ευρωζώνη, μια πολιτική μεταστροφή στην Ελλάδα, αποδόσεις  του Γερμανικού 10-ετούς ομολόγου σε χαμηλότερα επίπεδα από τις αποδόσεις του Ιαπωνικού ομολόγου και, τελευταίο αλλά όχι λιγότερο σημαντικό, μια απότομη υποτίμηση του Ευρώ.

Οι ανησυχίες για την παγκόσμια ανάπτυξη, οι γεωπολιτικές αβεβαιότητες, η αστάθεια του νομίσματος, η αντιπληθωριστικές προσδοκίες και οι πολιτικές των κεντρικών τραπεζών διατήρησαν  καθοδική τάση στις αποδόσεις των ασφαλέστερων κρατικών ομολόγων. Το Φεβρουάριο, η πτωτική τάση των αποδόσεων τροφοδοτήθηκε περαιτέρω από τις αυξανόμενες ανησυχίες σχετικά με την έκβαση των ελληνικών βουλευτικών εκλογών και αναζωπύρωση των εχθροπραξιών στην Ουκρανία.

Τις τελευταίες εβδομάδες, η αναζήτηση για "ασφαλή" απόδοση ήταν το κλειδί της επιτυχίας στις χρηματοπιστωτικές αγορές. Αυτή η τάση ενδυναμώθηκε μετά την ανακοίνωση της ΕΚΤ για ένα  πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης. Ειδικότερα, ο κλάδος μετοχών real estate σημείωσε ισχυρή άνοδο, καθώς και οι αμυντικές μετοχές με προβλέψιμα μερίσματα. Μεταξύ των μετοχών, παρατηρούμε τις αυτές του κλάδου των πολυτελών καταναλωτικών αγαθών/υπηρεσιών ως  τις περισσότερο ωφελημένες από τις χαμηλές τιμές του πετρελαίου Στην κατηγορία Σταθερού Εισοδήματος, έχουμε μειωμένες θέσεις σε κρατικά ομόλογα και ευνοούμε τις κατηγόριες υψηλότερων αποδόσεων όπως τα ομόλογα αναδυόμενων αγορών και τα High Yield.

Διαβάστε περισσότερα