Εικόνα για την κατηγορία Market Scope: Οι αγορές εισέρχονται σε μία ζώνη αυξημένων μεταπτώσεων

Market Scope: Οι αγορές εισέρχονται σε μία ζώνη αυξημένων μεταπτώσεων

Συντάκτης Κειμένου: NN Investment Partners

Οι αγορές ήταν ασταθείς τις προηγούμενες εβδομάδες με τις αποδόσεις των κρατικών ομολόγων να αυξάνονται εν μέσω εξασθενημένων οικονομικών στοιχείων, υψηλότερης τιμής πετρελαίου, καθώς και πτωτικές μετοχικές αγορές. Εκτιμούμε ότι η παγκόσμια οικονομία συνεχίζει να βρίσκεται σε τροχιά ανάκαμψης και διατηρούμε τις αυξημένες θέσεις σε στοιχεία ενεργητικού υψηλότερου κινδύνου.

Οι χρηματοπιστωτικές αγορές έχουν επιδείξει ορισμένες βίαιες κινήσεις τις τελευταίες εβδομάδες. Το άλμα στις αποδόσεις του γερμανικού Bund ήταν ιδιαίτερα εντυπωσιακό. Αντί να ψάχνουμε για εξηγήσεις στα θεμελιώδη στοιχεία, ερμηνεύουμε αυτή την κίνηση ως αποτέλεσμα αναπροσαρμογής  θέσεων. Το βασικό μας σενάριο παραμένει ότι η οικονομική επιβράδυνση θα αφήσει περιθώρια ενός δυνατότερου momentum των ανεπτυγμένων αγορών (DM). Εκτός και αν η διαδικασία απομόχλευσης στις αναδυόμενες αγορές (ΕΜ) επιταχυνθεί αισθητά, τότε η παγκόσμια ανάπτυξη θα πρέπει στη συνέχεια να τεθεί σε πιο στέρεα βάση.

Οι αγορές θα είναι πάντοτε αυτόνομες. Η πρόσφατη διόρθωση στη γερμανική αγορά κρατικών ομολόγων ήταν μια ωραία υπενθύμιση του γεγονότος αυτού. Τα κυριότερα διδάγματα από την αύξηση των αποδόσεων του Bund θα πρέπει να είναι ότι τα μονόπλευρα στοιχήματα δεν έχουν θέση στις αγορές και ότι θα πρέπει πάντα να περιμένουμε το αναπάντεχο.

Το τράνταγμα στα γερμανικά ομόλογα επηρέασε άλλες κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων. Η διόρθωση είχε έντονα τεχνικά στοιχεία τόνο και έδειξε πολύ λίγα από τα αμυντικά χαρακτηριστικά που συνοδεύουν παραδοσιακά μία διόρθωση των αγορών προερχόμενη από επιβράδυνση στην οικονομική ανάπτυξη.. Αυτό οδήγησε σε μια κάπως "μη-αμυντική" διόρθωση, καθώς τα παραδοσιακά ασφαλή καταφύγια, όπως το δολάριο ΗΠΑ και τα κρατικά ομόλογα συμπεριφέρθηκαν εντελώς αντίθετα σε σχέση με την κανονική δυναμική επενδύσεων μειωμένου κινδύνου και αποδυναμώθηκαν αντί να ενισχυθούν.

Οι εξελίξεις αυτές υποδηλώνουν ότι ορισμένες ανοιχτές θέσεις στις αγορές κλείνουν και σαφώς υποδεικνύουν κάποιο βραχυπρόθεσμο κίνδυνο σε τμήματα της αγοράς που ήταν τα πιο δημοφιλή τα τελευταία χρόνια. Ωστόσο, με μερικά από αυτά τα τμήματα της αγοράς να έχουν πραγματοποιήσει υπερβολικές πωλήσεις από τεχνικής άποψης, και με δεδομένη τη συνεχιζόμενη πεποίθησή μας για μια σταδιακή ανάκαμψη της παγκόσμιας ανάπτυξης, εξακολουθούμε να αναλαμβάνουμε ρίσκο στα χαρτοφυλάκιά μας.

 

Διαβάστε περισσότερα