Εικόνα για την κατηγορία Market Scope: Οι βραχυπρόθεσμοι πτωτικοί κίνδυνοι έχουν αμβλυνθεί κατά την διάρκεια των τελευταίων εβδομάδων.

Market Scope: Οι βραχυπρόθεσμοι πτωτικοί κίνδυνοι έχουν αμβλυνθεί κατά την διάρκεια των τελευταίων εβδομάδων.

Συντάκτης Κειμένου: NN Investment Partners

Οι βραχυπρόθεσμοι πτωτικοί κίνδυνοι έχουν αμβλυνθεί κατά την διάρκεια των τελευταίων εβδομάδων.

Παραμένουμε σε ένα αβέβαιο περιβάλλον, όπου η οικονομική πολιτική εξακολουθεί είναι η κινητήριος δύναμη για τις επενδύσεις υψηλού κινδύνου. Αυτό δεν αποτελεί το πιο πρόσφορο περιβάλλον, καθώς ο κίνδυνος κάποιου απροσδόκητου γεγονότος είναι σε υψηλά επίπεδα και οι εκτιμήσεις για τα επόμενες πολιτικές αποφάσεις ενδέχεται να δημιουργήσουν άσκοπη μεταβλητότητα. Για να σημειώσουν καλές αποδόσεις οι επενδύσεις υψηλού κινδύνου, κατά τη διάρκεια μιας παρατεταμένης χρονικής περιόδου, θα πρέπει να δούμε ότι τα μέτρα των κεντρικών τραπεζών  αντανακλώνται στην πραγματική οικονομία, υπό  τη μορφή ενισχυμένων ρυθμών ανάπτυξης και υψηλότερων επιπέδων πληθωρισμού.

Δεν πρέπει να υποτιμάται η επίδραση των αποφάσεων των κεντρικών τραπεζών στις χρηματοπιστωτικές αγορές. Τον Μάρτιο, οι κεντρικές τράπεζες των αναπτυγμένων αγορών (DM) παρουσίασαν   μεγαλύτερη από την αναμενόμενη προθυμία να αντιμετωπίσουν τους ανασχετικούς ως προς την οικονομία παράγοντες. Αυτό αντικατοπτρίζεται στα χαμηλότερα ασφάλιστρα κινδύνου (risk premiums) για τις περισσότερες κατηγορίες επενδύσεων. Ωστόσο η θετική δυναμική των επενδύσεων υψηλού κινδύνου έχει ξεθωριάσει τις τελευταίες εβδομάδες, καθώς ο αντίκτυπος της κάλυψης των μεγάλων ανοιχτών θέσεων πωλήσεων στις αγορές παραγώγων εξασθένισε με αρκετούς παράγοντες αβεβαιότητας να παραμένουν σε ισχύ. Πιστεύουμε ότι, κάποια στιγμή, οι θεμελιώδεις παράγοντες είναι αυτοί που θα καθοδηγήσουν ξανά τις χρηματοοικονομικές αγορές. Μόλις συμβεί αυτό, οι επενδυτές είναι πιθανό να παρατηρήσουν ότι πρόσφατα  οι βραχυπρόθεσμοι πτωτικοί κίνδυνοι της  παγκόσμιας οικονομίας έχουν μειωθεί, εν μέρει ως αποτέλεσμα των καλύτερων από τα αναμενόμενα οικονομικών στοιχείων  και την  προληπτική αντιμετώπιση των παραγόντων κινδύνου από τις  κεντρικές τράπεζες. Την ίδια στιγμή, αποδεχόμαστε ότι η στάση χαλαρής νομισματικής πολιτικής έχει επαναφέρει ξανά τις αποδόσεις των ασφαλέστερων κρατικών ομολόγων στα χαμηλότερα επίπεδά τους για την φετινή χρονιά.

 

Διαβάστε Περισσότερα