Εικόνα για την κατηγορία Market Scope: Οι επενδυτές σε κατάσταση αναμονής

Market Scope: Οι επενδυτές σε κατάσταση αναμονής

Συντάκτης Κειμένου: NN Investment Partners

Σήμερα πολλοί επενδυτές φαίνεται να μην μπορούν να προσδιορίσουν την ακριβή κατεύθυνση των κεφαλαιαγορών. Αυτό είναι εμφανές στις μετοχικές αγορές, οι οποίες εδώ και μερικές εβδομάδες κινούνται πλευρικά. Αυτή η σύγχυση  αντικατοπτρίζεται στην επενδυτική συμπεριφορά καθώς τα επίπεδα χρηματικών διαθεσίμων παραμένουν σε υψηλά επίπεδα, η επενδυτική ψυχολογία είναι αδύναμη και ή έκθεση των διαχειριστών αμοιβαίων κεφαλαίων τόσο σε ομόλογα όσο και σε μετοχές είναι σε μέτρια επίπεδα. Αυτές οι μετρήσεις αντικατοπτρίζουν κυρίως το γεγονός ότι η επενδυτική κοινότητα παραμένει εγκλωβισμένη σε μια κατάσταση αναμονής, αλλά και αναζήτησης της μελλοντικής κατεύθυνσης της οικονομίας και των πολιτικών που θα ακολουθηθούν, προτού εναποθέσουν μεγαλύτερο τμήμα των χρηματικών τους διαθεσίμων, που δεν αποφέρουν αποδόσεις, στις αγορές κεφαλαίου.   

Παρά τη σαφή βελτίωση της διάθεσης ανάληψης κινδύνου από τον Φεβρουάριο, φαίνεται ότι πολλοί επενδυτές προτιμούν να μείνουν προς το παρόν σε στάση αναμονής, που μπορεί να εξηγηθεί, εν μέρει, από το γεγονός ότι η ροή των νέων τους τελευταίους μήνες είναι εξαιρετικά συγκεχυμένη. Τα οικονομικά δεδομένα καθώς και τα στοιχεία των εταιρικών κερδών δεν έδωσαν ένα ξεκάθαρο μήνυμα σχετικά με την κατεύθυνσή τους. Επίσης, οι  αποτιμήσεις  αρκετών κλάδων της αγοράς είναι κάπως μπερδεμένες, καθώς σε απόλυτους όρους  (σε σύγκριση με την ίδια τους την ιστορικότητα) είτε είναι ακριβές (ομόλογα, μετοχές των ΗΠΑ) ή ουδέτερες (μετοχές εκτός των ΗΠΑ, προϊόντα spread σταθερού εισοδήματος), ενώ οι σχετικές αποτιμήσεις (σε σύγκριση με τα μετρητά-διαθέσιμα) είναι είτε φθηνές (μετοχές, ομόλογα αναδυομένων αγορών, εταιρικά ομόλογα High Yield), ουδέτερες (εταιρικά ομόλογα πιστώσεις, μετοχές real estate) ή ακριβές (κρατικά ομόλογα). Εν τω μεταξύ, οι ενδείξεις από τις μετρήσεις συμπεριφοράς που υποδεικνύουν σαφή κατεύθυνση της αγοράς, είναι επίσης περιορισμένες.

Έχουμε επίσης μια μετριοπαθή στάση σχετικά με την βραχυπρόθεσμη κατεύθυνση της αγοράς τηρώντας ουδέτερες θέσεις όσον αφορά το μεγαλύτερο μέρος των θέσεων σε κατηγορίες υψηλότερου κινδύνου (μετοχές και real estate).  Κατέχουμε αυξημένες θέσεις σε προϊόντα spread (ομόλογα με αυξημένο επιτοκιακό περιθώριο σε σχέση με τα κρατικά) λόγω των ελκυστικών αποδόσεων που προσφέρουν. Τα χρεόγραφα αυτά επίσης επωφελούνται από τις εντονότερες οικονομικές εκπλήξεις, και την συνεχή ανάκαμψη στις τιμές του πετρελαίου.

 

Διαβάστε Περισσότερα