Εικόνα για την κατηγορία Market Scope: Οι επενδυτές τοποθετούν τα χρήματά τους σε επενδύσεις που αποδίδουν

Market Scope: Οι επενδυτές τοποθετούν τα χρήματά τους σε επενδύσεις που αποδίδουν

Συντάκτης Κειμένου: NN Investment Partners

Το γεγονός ότι οι επενδυτές που έχουν πολλά χρηματικά διαθέσιμα επανέρχονται στις αγορές και η προσδοκία χαλάρωσης της νομισματικής πολιτικής οδήγησαν σε θετικές αποδόσεις όλων των κατηγοριών επενδύσεων μετά το δημοψήφισμα για το Brexit. Αυτό φαίνεται λογικό, καθώς από την αρχή του αιώνα τα επασφάλιστρα κινδύνου (risk premiums) υπήρξαν υψηλότερα μόνο κατά τις κορυφώσεις των κρίσεων της Lehman Brothers και του Ευρώ.

Μέχρι στιγμής, οι αγορές κεφαλαίου αντέδρασαν απροσδόκητα θετικά στην ψήφιση του Brexit. Φαίνεται ωστόσο ότι ακόμα αντιμετωπίζουν το ερώτημα πώς να τιμολογήσουν σωστά τον αυξημένο πολιτικό κίνδυνο. Αυτό είναι αρκετά δύσκολο, καθώς θα εξαρτηθεί και από την δυναμική της οικονομίας και την αντίδραση των φορέων λήψης πολιτικών αποφάσεων, παράγοντες που και οι δύο χαρακτηρίζονται εγγενώς από αβεβαιότητα. Ο χρόνος θα δείξει εάν οι επενδυτές είναι εφησυχασμένοι ή όχι. Προς το παρόν φαίνεται πως οι αγορές έχουν κατακλυστεί με χρηματική ρευστότητα που ανεβάζει την στάθμη στις τιμές όλων των κατηγοριών επένδυσης. Σε δύο παράγοντες αποδίδεται αυτό: οι επενδυτές που διαθέτουν πολλά χρηματικά διαθέσιμα θέλουν να τοποθετήσουν τα χρήματά τους σε αποδοτικές επενδύσεις και η προσμονή μίας χαλαρής νομισματικής πολιτικής από τις κεντρικές τράπεζες. Η δεσμευμένη ζήτηση για έκθεση τις αγορές κεφαλαίου των επενδυτών που ήταν επιφυλακτικοί και κρατούσαν μεγάλα ποσά ρευστών διαθεσίμων ενόψει του δημοψηφίσματος για το Brexit, φαίνεται πως απελευθερώθηκε. Επιπλέον,  ρευστότητα εισέρχεται στις αγορές, καθώς η ΕΚΤ διευρύνει το πρόγραμμα αγοράς ομολόγων, συμπεριλαμβανομένων και των εταιρικών από τον Ιούνιο, ενώ οι αγορές αναμένουν περεταίρω νομισματική χαλάρωση από την Τράπεζα της Αγγλίας (BoE), την Τράπεζα της Ιαπωνίας (BoJ) και λιγότερη σύσφιξη από την Federal Reserve.  Σε συνδυασμό με την παρατήρηση περιορισμένων πολιτικών και οικονομικών επιπτώσεων της πολιτικής κρίσης των Ηνωμένου Βασιλείου στον υπόλοιπο κόσμο και του γεγονότος ότι τα οικονομικά στοιχεία σε γενικές γραμμές βελτιώνονται, γίνεται κατανοητό το γεγονός ότι οι επενδυτές έχουν αρχίσει να τοποθετούν τα χρήματα τους σε στοιχεία που «αποδίδουν».  Αυτό είναι ακόμα πιο προφανές, δεδομένου ότι τα επασφάλιστρα κινδύνου έκτος των κρατικών ομολόγων παραμένουν αρκετά υψηλά. Μέσα στον αιώνα, τα συνολικά επασφάλιστρα κινδύνου υπήρξαν υψηλότερα κατά τη διάρκεια των κορυφώσεων των κρίσεων της Lehman Brothers και του Ευρώ. Ωστόσο, η δραματική επανατιμολόγηση των προσδοκιών για την πολιτική των κεντρικών τραπεζών που ανέκυψε τις τελευταίες εβδομάδες και η οποία αντανακλάται κυρίως στις αυξημένες θέσεις σε κρατικά ομόλογα με αρνητικές αποδόσεις, είναι υπερβολική κατά την άποψή μας. Επομένως, διατηρούμε την σταθερά αρνητική μας στάση στα κρατικά ομόλογα και τείνουμε την κατανομή χαρτοφυλακίου μας προς κατηγορίες επενδύσεων με υψηλότερο επασφάλιστρο κινδύνου, όπως μετοχές και προϊόντα σταθερού εισοδήματος με επιτοκιακό περιθώριο (spread products).

 

Διαβάστε περισσότερα