Εικόνα για την κατηγορία Market Scope: Οι παράγοντες φόβου υποχωρούν

Market Scope: Οι παράγοντες φόβου υποχωρούν

Συντάκτης Κειμένου:  ING Investment Management Europe B.V.

Η πλειονότητα των παραγόντων φόβου έχει εξασθενίσει, και ενώ νέοι πρόκειται να ανακύψουν, το πλαίσιο της παγκόσμιας ανάπτυξης παραμένει ευνοϊκό. Διατηρούμε  τη στάση μας όσον αφορά την ανάληψη κινδύνου και προτιμούμε τις μετοχές, οι οποίες καταλαμβάνουν αυξημένες θέσεις στα χαρτοφυλάκιά μας.

Οι αγορές σε γενικές γραμμές παραμένουν αισιόδοξες  και η τρέχουσα συγκυρία εξακολουθεί να ευνοεί την παγκόσμια ανάπτυξη. Προς το παρόν, οι μεγαλύτεροι παράγοντες φόβου- η Ελλάδα, η Ουκρανία και οι διακυμάνσεις στη τιμή του πετρελαίου- έχουν αμβλυνθεί. Δεν υπάρχει αμφιβολία πως νέοι θα ανακύψουν, οι οποίοι πιθανόν θα προέρχονται από τις προσδοκίες σχετικά με  τα σχέδια της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ να συσφίξει τη νομισματική της πολιτική, ή από την κρίση που έχει ξεσπάσει στην Βραζιλία. Προς το παρόν, ωστόσο, μία στάση ανάληψης κινδύνου εξακολουθεί να τεκμηριώνεται.

Οι εξάρσεις αναστάτωσης και μεταβλητότητας που προκάλεσαν στην αρχή του έτους αναστάτωση στις χρηματοπιστωτικές αγορές – παράγοντες όπως η πιο πρόσφατη χρηματοπιστωτική κρίση της Ελλάδας, οι στρατιωτικές συγκρούσεις στην Ουκρανία και μια κατακόρυφη πτώση της τιμής του πετρελαίου - φαίνεται να έχουν κατά ένα μεγάλο μέρος υποχωρήσει, τουλάχιστον προς το παρόν. Τα οικονομικά στοιχεία δείχνουν ότι η παγκόσμια ανάπτυξη παραμένει σε καλό δρόμο και οι αγορές διατηρούν την αισιοδοξία τους.

Η μεταβλητότητα θα επιστρέψει χωρίς αμφιβολία και νέοι παράγοντες φόβου πρόκειται να ανακύψουν. Ο εντοπισμός τους εκ των προτέρων είναι σχεδόν εξ ορισμού αδύνατος, αλλά τα δυνητικά προβλήματα στο εγγύς μέλλον μπορεί να προκύψουν από την αναμονή του χρονοδιαγράμματος ή την έκταση της αυστηρότερης πολιτικής που θα ακολουθήσει η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ, ή από την κρίση που εγκυμονείται  στη Βραζιλία και τον φόβο μετάδοσης σε άλλα μέρη του αναδυόμενου κόσμου.  Με την ισχυρή επενδυτική εμπιστοσύνη που επικρατεί, θα πρέπει να παρακολουθούμε στενά τη συμπεριφορά της αγοράς κατά τις προσεχείς εβδομάδες και εάν κριθεί απαραίτητο να επανεκτιμήσουμε την θέση μας.

Προς το παρόν, όμως, τα θεμελιώδη οικονομικά μεγέθη εξακολουθούν να δικαιολογούν τις θέσεις «κινδύνου» που κατέχουμε. Μεταξύ των επενδύσεων υψηλού κινδύνου, οι μετοχές έχουν αποδεσμευτεί από την άρρηκτη σύνδεσή τους με τα ομόλογα που ίσχυε το 2014 με τα ομόλογα και έχουν τη τρέχουσα χρονιά ξεπεράσει σε αποδόσεις τα κρατικά ομόλογα. Τηρούμε σαφώς μειωμένες θέσεις σε κρατικά ομόλογα, των οποίων οι αποδόσεις είναι εξαιρετικά χαμηλές, και έχουμε αυξημένες θέσεις σε ομολογιακούς τίτλους με αυξημένο επιτοκιακό περιθώριο (spread products). Στις μετοχές διατηρούμε τις αυξημένες θέσεις μας.

Διαβάστε περισσότερα