Εικόνα για την κατηγορία Market Scope: Σημάδια ανάπτυξης αποκαθιστούν την διάθεση ανάληψης κινδύνου

Market Scope: Σημάδια ανάπτυξης αποκαθιστούν την διάθεση ανάληψης κινδύνου

Συντάκτης Κειμένου: NN Investment Partners

Σημάδια ανάπτυξης αποκαθιστούν την διάθεση ανάληψης κινδύνου

Η αναταραχή που κυριάρχησε στις αγορές κατά τις πρώτες εβδομάδες του 2016, μετατράπηκε, τον περασμένο μήνα, σε μια ισχυρή ανάκαμψη των επενδύσεων υψηλού κινδύνου. Ο συνδυασμός υπερβολικής απαισιοδοξίας και η αντίληψη χαμηλότερου κινδύνου στο οικονομικό περιβάλλον είχε ως αποτέλεσμα την απότομη μεταστροφή προς μετοχές, real estate και commodities (εμπορεύματα). Από εδώ και στο εξής, πιστεύουμε ότι η μετριοπαθής αλλά υπαρκτή ανάπτυξη και τα υψηλά ασφάλιστρα κινδύνου θα συνεχίσουν να ενισχύουν την αναζήτηση επενδύσεων με υψηλότερες αποδόσεις.

Οι αγορές, τις τελευταίες εβδομάδες, παρουσιάζουν μια σχετική ηρεμία. Οι επενδυτές έχουν συνειδητοποιήσει ότι η ανάπτυξη είναι περισσότερο μετριοπαθής από ό,τι στο παρελθόν. Είναι επίσης σαφές  ότι τη φετινή χρονιά, η πιθανότητα συρρίκνωσης της παγκόσμιας δραστηριότητας, είναι πολύ μικρότερη από ότι προεξόφλησαν οι αγορές τους δυο πρώτους μήνες του έτους. Η παγκόσμια οικονομία εξακολουθεί να κινείται ανοδικά με αργά βήματα, παρά τους συχνούς «μικρούς οικονομικούς κύκλους», καθοδηγούμενη από παράγοντες όπως οι πολιτικές των κεντρικών τραπεζών, η πολιτική κατάσταση και η ψυχολογία των καταναλωτών, των επιχειρήσεων και των επενδυτών.

Η πρόσφατη ανάκαμψη στα ενεργητικά υψηλού κινδύνου ακολούθησε τη μεταστροφή στις τιμές του πετρελαίου, τα καλύτερα από τα αναμενόμενα μακροοικονομικά στοιχεία των ΗΠΑ  και τη μείωση των φόβων για «ανώμαλη προσγείωση» στην Κίνα δεδομένων των πρόσφατων μέτρων που έλαβε η κυβέρνησή της. Εν τω μεταξύ το ασφάλιστρο κινδύνου για τις μετοχές, είναι πάνω από το 10ετές μέσο όρο. Οι δείκτες ψυχολογίας, όπως οι δείκτες “put /call” και “bull – minus- bear” ανέκαμψαν από τα χαμηλά τους επίπεδα, και το πρόσφατο εγχείρημα της  Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) για περαιτέρω χρήση  μη συμβατικών πολιτικών, ωθεί τους επενδυτές σε υψηλότερα σημεία της καμπύλης κινδύνου.

Το θέμα της «αναζήτησης αποδόσεων (search for yield)» θα επανέρχεται στο προσκήνιο κάθε φορά που οι προσωρινοί παράγοντες φόβου θα υποχωρούν. Η μετριοπαθής αλλά σταθερή ανάπτυξη και τα υψηλά ασφάλιστρα κινδύνου θα εξακολουθούν να δημιουργούν διάθεση για ενεργητικά υψηλότερων αποδόσεων, ειδικά με τη συνεχή στήριξη ρευστότητας από τις κεντρικές τράπεζες, γεγονός το οποίο θα δημιουργήσει επαρκή χρηματοδότηση γι’ αυτό το κυνήγι αναζήτησης απόδοσης. Βασιζόμενοι σε μια ακόμη ισχυρή δέσμευση της ΕΚΤ για παροχή ρευστότητας, αποφασίσαμε να αναβαθμίσουμε τις θέσεις μας σε κατηγορίες επενδύσεων οι οποίες είναι πιθανό να επωφεληθούν από την ανθεκτικότητα της ανάπτυξης και την αναζήτηση των επενδυτών για απόδοση: οι κατηγορίες αυτές είναι τα προϊόντα  σταθερού εισοδήματος με επιτοκιακό περιθώριο (spread) και οι παγκόσμιες μετοχές real estate. 

 

Διαβάστε Περισσότερα