Εικόνα για την κατηγορία MarketScope: Μεγαλύτερες διακυμάνσεις στις αγορές - η τακτική κατανομή χαρτοφυλακίου κινείται προς την ουδετερότητα

MarketScope: Μεγαλύτερες διακυμάνσεις στις αγορές - η τακτική κατανομή χαρτοφυλακίου κινείται προς την ουδετερότητα

Οι προοπτικές για  τις μετοχές είναι ελαφρώς πιο ανάμικτες από ότι νωρίτερα κατά το τρέχον έτος. Στην τακτική κατανομή ενεργητικού μειώσαμε την μετοχική μας θέση σε ελαφρώς αυξημένη. Βλέπουμε συνεχή άνοδο για την Ευρωζώνη και την Ιαπωνία αλλά είμαστε ανήσυχοι όσον αφορά την αγορά των ΗΠΑ.

Η Ελλάδα επιδεινώνει τον καθοδικό κίνδυνο στην εξίσωση.  Δεν ανησυχούμε  υπερβολικά για την προοπτική στο μεσοπρόθεσμο διάστημα, ακόμη και αν η Ελλάδα χρεοκοπούσε, καθώς τα εργαλεία πολιτικής και η πολιτική βούληση  να περιορίσουν την μεταδοτικότητα στην Ευρωζώνη,  είναι πολύ ισχυρότερα από ό, τι τα προηγούμενα χρόνια. Ωστόσο, πιστεύουμε ότι οι αγορές ήταν λίγο αδιάφορες όσον αφορά τους βραχυπρόθεσμους κινδύνους που περιβάλλουν μια συμφωνία, δεδομένων των πληρωμών που έχει να καταβάλλει η Ελλάδα προς το ΔΝΤ στο τέλος του Ιουνίου.

Οι αγορές έχουν γίνει πιο ταραχώδεις τους τελευταίους μήνες. Έναςλόγος είναι η ανησυχία για την παγκόσμια ανάπτυξη, λόγω των απογοητευτικών στοιχείων από τις ΗΠΑ και τις αναδυόμενες αγορές. Ωστόσο, όπως αναμενόταν, είδαμε μια ενθαρρυντική άνοδο τον Μάιο στις λιανικές πωλήσεις και στα στοιχεία αγοράς εργασίας των ΗΠΑ. Επιπλέον, ο χρόνος εξαντλείται για την Ελλάδα, καθώς έχει να αποπληρώσει το ΔΝΤ τον Ιούνιο. Πιστεύουμε ότι οι αγορές εξακολουθούν να είναι λίγο αδιάφορες σχετικά με τους βραχυπρόθεσμους κινδύνους. Το Μάιο επίσης βιώσαμε το κύμα ρευστοποιήσεων στα γερμανικά ομόλογα, τα οποία υπέστησαν ένα δεύτερο κύμα τον Ιούνιο. Το κλείσιμο θέσεων μετά από ένα μακροχρόνιο ράλυ από τις αρχές του 2014 ήταν η κύρια αιτία, αλλά τον Ιούνιο θεμελιώδεις λόγοι συνετέλεσαν, καθώς οι πληθωριστικές προσδοκίες ενισχύθηκαν ελαφρώς. Ωστόσο, δεν περιμένουμε μια μεγάλη αύξηση στις αποδόσεις των ομολόγων της Ευρωζώνης καθώς ο χαμηλός πληθωρισμός και το πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης της ΕΚΤ θα συνεχίσουν να υφίστανται για αρκετό καιρό ακόμα.

Σε αυτό το σημείο, πιστεύουμε ότι ο συνετός τρόπος διαχείρισης των προσεχών κινδύνων που συνδέονται με τις προοπτικές ανάπτυξης και την Ελλάδα, δικαιολογεί κάποια μετριοπάθεια στην ανάληψη κινδύνων, αλλά όχι μια αλλαγή στη συνολική προσέγγιση.Οι συμπεριφορικές παράμετροι δεν δίνουν λόγο για πρόσθετη ανησυχία. Έχουμε περιορίσει τις αυξημένες θέσεις σε  μετοχές – από μεσαία κλίμακα σε μικρή- και έχουμε τροποποιήσεις τις μειωμένες θέσεις σε κρατικά ομόλογα  μέτριες σε μικρές. Τέλος υποβαθμίσαμε την αγορά real estate σε ουδέτερη θέση.

 

Διαβάστε περισσότερα