Εικόνα για την κατηγορία Marketscope: Οι αγορές επλήγησαν από την αποστροφή κινδύνου

Marketscope: Οι αγορές επλήγησαν από την αποστροφή κινδύνου

Συντάκτης Κειμένου: NN Investment Partners

Tο μόνο βέβαιο είναι ότι κυριαρχεί και πάλι η αβεβαιότητα. Αυτό αντικατοπτρίζεται στο συνδυασμό της πλάγιο-καθοδικής κίνησης των ομολόγων και των επενδύσεων υψηλού κινδύνου, με την διατήρηση της υψηλής μεταβλητότητας, αλλά επίσης παρατηρείται στη συμπεριφορά αποστροφής  κινδύνου και την απότομη μείωση της εμπιστοσύνης μεταξύ των ενεργών επενδυτών στην αγορά. 

Οι αγορές, αυτή τη στιγμή φαίνονται εύθραυστες. Όχι μόνο έχει αυξηθεί η μεταβλητότητα σε πολλά τμήματα της αγοράς, αλλά και η έλλειψη συνοχής στις δυναμικές της αγοράς αποτελεί ένα αξιοσημείωτο χαρακτηριστικό. Η συνεχής αβεβαιότητα στις αναδυόμενες αγορές (EM) έχει μεταφερθεί στις ανεπτυγμένες αγορές (DM), προκαλώντας απότομη αύξηση της μεταβλητότητας στις δεύτερες. Η μεταβλητότητα αυξήθηκε πολύ περισσότερο σε σύγκριση με άλλες περιόδους αβεβαιότητας προηγούμενων ετών. Αυτή τη στιγμή, η μεταβλητότητα παραμένει σε υψηλά επίπεδα, αλλά έχει υποχωρήσει από τα ανώτατα. Οι τάσεις στα θεμελιώδη μεγέθη των αναδυομένων αγορών και στα commodities αιτιολογούν την επιφυλακτικότητα και φέρουν τον κίνδυνο μετάδοσης στις ανεπτυγμένες οικονομίες. Εκτός της δυναμικής της ανάπτυξης, και οι αποδόσεις των αναδυόμενων και ανεπτυγμένων αγορών έχουν αποκλίνει πολύ εφέτος και κάποια στιγμή είναι πιθανό να εμφανιστεί μία νέα σύγκλιση. Ωστόσο, υπάρχουν πολλοί τρόποι με τους οποίους η σύγκλιση αυτή μπορεί να εξελιχθεί. Με απλά λόγια, η αδυναμία των αναδυομένων αγορών μπορεί να παρασύρει τις ανεπτυγμένες ή η ανθεκτικότητα των ανεπτυγμένων μπορεί να συγκρατήσει τις αναδυόμενες και να τις βοηθήσει να σταθεροποιηθούν. Τη χρονική αυτή στιγμή είναι εξαιρετικά δύσκολο να υπάρξει μια αξιόπιστη πρόβλεψη όσον αφορά τη μελλοντική σύγκλιση μεταξύ EM και DM. Η αλληλεπίδραση των αναδυόμενων με τις ανεπτυγμένες αγορές, των αγορών με την πραγματική οικονομία και των φορέων χάραξης πολιτικής με τις αγορές μπορεί εύκολα να προσδιορίσει τη διαδρομή της παγκόσμιας οικονομίας προς τη μία ή την άλλη κατεύθυνση. Όλα τα παραπάνω καθιστούν τις προοπτικές των αγορών εξαιρετικά αβέβαιες. Έχοντας περιορισμένη ορατότητα όσον αφορά την  κατεύθυνση των αγορών, υιοθετούμε μια επιφυλακτική στάση, με ουδέτερες κατανομές σε κρατικά ομόλογα και real estate και μειωμένες θέσεις σε μετοχές, προϊόντα με επιτοκιακό περιθώριο (spread) και commodities.

 

Διαβάστε Περισσότερα