Εικόνα για την κατηγορία MarketScope: Στήριξη δίνουν στις κατηγορίες ενεργητικού αυξημένου κινδύνου η οικονομική συγκυρία και οι σαφέστερες προοπτικές της

MarketScope: Στήριξη δίνουν στις κατηγορίες ενεργητικού αυξημένου κινδύνου η οικονομική συγκυρία και οι σαφέστερες προοπτικές της

Συντάκτης Κειμένου: NN Investment Partners

Τα σημάδια σταθεροποίησης που εμφανίστηκαν στις αναδυόμενες αγορές μετρίασαν τις εξωγενείς αντιξοότητες στις ανεπτυγμένες αγορές και στήριξαν τη διάθεση για ανάληψη κινδύνου παγκοσμίως.  Με την αβεβαιότητα ως προς τη νομισματική πολιτική των ΗΠΑ να φθίνει στο άμεσο μέλλον, οι προοπτικές για τα ενεργητικά υψηλού κινδύνου είναι ελπιδοφόρες.

Οι κατηγορίες ενεργητικού υψηλού κινδύνου ανέκαμψαν τον Οκτώβριο μετά την κάμψη των θερινών μηνών. Νέες ελπίδες για την ποσοτική χαλάρωση (QE) στην Ευρώπη και λιγότερο ασαφείς προοπτικές για την νομισματική πολιτική των ΗΠΑ έχουν μειώσει τους φόβους των επενδυτών για τις μελλοντικές αναταραχές. Εξίσου σημαντική παράμετρος με την κατάσταση της οικονομίας ή την κατεύθυνση του μίγματος της νομισματικής πολιτικής, είναι το μέγεθος της αβεβαιότητας με το οποίο συνοδεύουν οι επενδυτές τις προσδοκίες τους, καθώς διαδραματίζει ένα σημαντικό ρόλο στον καθορισμό της διάθεσης τους για ανάληψη επενδυτικού κινδύνου.

Ο  συνδυασμός της βελτίωσης των οικονομικών προοπτικών και η πτώση των αβεβαιοτήτων αποτελεί θετικό στοιχείο για τις κατηγορίες που ενέχουν υψηλότερα επίπεδα κινδύνου. Οι πρόσφατες δηλώσεις της ΕΚΤ σε συνδυασμό με τα τελευταία στοιχεία για τα εταιρικά κέρδη και την οικονομική συγκυρία ενίσχυσαν τις αγορές. Τα σημάδια από τη Fed σχετικά με μια πιθανή αύξηση των επιτοκίων τον  Δεκέμβριο επηρέασαν σε μικρό βαθμό τις προοπτικές, αλλά συν τοις άλλοις, μείωσαν την αβεβαιότητα και, επομένως, δεν είχαν άμεση επίπτωση στα ενεργητικά υψηλού κινδύνου, παρόλο που επηρέασαν τις ομολογιακές και συναλλαγματικές αγορές. Δεν θεωρούμε μια αύξηση επιτοκίων ως απειλή για τις αγορές. Περισσότερο την εκλαμβάνουμε  ως ένδειξη εμπιστοσύνης στο γεγονός ότι η αδυναμία των αναδυόμενων αγορών δεν επηρεάζει σε υπερβολικό βαθμό τις ανεπτυγμένες αγορές.  Μπορεί επίσης να σημαίνει μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στις πληθωριστικές προσδοκίες και να συντελεί στο κατευνασμό των ανησυχιών των επενδυτών για την έλλειψη ονομαστικής ανάπτυξης.

Συνεπώς, έχουμε διευρύνει την θέση μας ως προς την ανάληψη κινδύνου με θετική τοποθέτηση στην real estate, τις μετοχές και τα ομόλογα με ικανό επιτοκιακό περιθώριο ενώ είμαστε αρνητικοί σε κρατικά ομόλογα και εμπορεύματα.

 

Διαβάστε Περισσότερα