Εικόνα για την κατηγορία No 1 για άλλη μια φορά!

No 1 για άλλη μια φορά!

Τη διάκριση της καλύτερης Εταιρείας Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων στην Ελλάδα έλαβε η 3K Investment Partners Α.Ε.Δ.Α.Κ.* (πρώην ING Α.Ε.Δ.Α.Κ.) στην έρευνα της Extel, για 2η συνεχόμενη χρονιά !

Η 3Κ Investment Partners Α.Ε.Δ.Α.Κ., έλαβε τη διάκριση της καλύτερης Εταιρείας Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων στην Ελλάδα, στο πλαίσιο της ετήσιας έρευνας που πραγματοποίησε η εταιρεία Extel για το 2015 (Extel Survey 2016), Τη διάκριση της καλύτερης Εταιρείας Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων στην Ελλάδα είχε λάβει η 3Κ Investment Partners Α.Ε.Δ.Α.Κ. και για την προηγούμενη χρονιά, στην ετήσια έρευνα της Extel για το 2014 (Extel Survey 2015).

Η έρευνα της Extel θεωρείται ως η μεγαλύτερη έρευνα παγκοσμίως, που πραγματοποιείται κάθε χρόνο με τη συμμετοχή επαγγελματιών του επενδυτικού και χρηματοοικονομικού κλάδου από όλον τον κόσμο, οι οποίοι ψηφίζουν με σκοπό την ανάδειξη των καλύτερων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον τομέα της παροχής επενδυτικών και χρηματοοικονομικών υπηρεσιών και καθιστούν με τον τρόπο αυτό την έρευνα της Extel ως την πιο έγκυρη αξιολόγηση των εν λόγω επιχειρήσεων.  

Η 3K Investment Partners Α.Ε.Δ.Α.Κ., πρώτη για δεύτερη συνεχή χρονιά στην έρευνα της Extel ανάμεσα στις εταιρείες διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων στην Ελλάδα, έχει μία μακρόχρονη και επιτυχημένη πορεία στη διαχείριση αμοιβαίων κεφαλαίων. Είναι μία από τις παλαιότερες Α.Ε.Δ.Α.Κ. στην Ελλάδα, που ιδρύθηκε το 1990 και ανήκε μέχρι το Δεκέμβριο του 2014 στην διεθνή εταιρία διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων NN Investment Partners (πρώην ING Investment Management). Είναι αντιπρόσωπος της εταιρείας ΝΝ Investment Partners (NNIP), σε σχέση με τους ΟΣΕΚΑ της NNIP με έδρα το Λουξεμβούργο, και συνεργάζεται με την εταιρεία ΝΝ Ελληνική Ανώνυμη Ασφαλιστική Εταιρία Ζωής (NN Hellas).

Αθήνα, 28 Ιουνίου 2016                                                                                    

 

Στοιχεία Επικοινωνίας:    

Θοδωρής Λιζάρδος
Chief of Sales, Sales Support & Marketing Officer
Τηλ.2107419890   
E-mail: info@3kip.gr