Ενημέρωση για την Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων

Με την παροχή του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου (e-mail) και την επιλογή «εγγραφή» δηλώνετε ότι:

(α) Γνωρίζετε ότι το e-mail σας ως προσωπικό σας δεδομένο θα τύχει επεξεργασίας (χρήσης) από την 3Κ Ιnvestment Partners (Υπεύθυνη επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων), για την αποστολή προς εσάς ενημερωτικών / προωθητικών κειμένων και δίνετε την συγκατάθεση σας ως προς αυτό και

(β) Γνωρίζετε ότι μπορείτε να επιλέξετε οποιαδήποτε στιγμή την διακοπή αυτής της επικοινωνίας και την διαγραφή του e-mail σας από τα αρχεία της Εταιρίας, επιλέγοντας «διαγραφή»

Περισσότερες πληροφορίες για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από την εταιρία μας βρίσκονται στην Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα Πελατών