Πολιτική Προμηθειών

Πολιτική Προμηθειών Αμοιβαίων Κεφαλαίων που διαχειρίζεται και των A.Ε.Ε.Μ.Κ.
ΝΝ Λουξεμβούργου που διαθέτει στην Ελλάδα η 3K Investment Partners