premier income banner

Τακτικό Εισόδημα τοις μετρητοίς!

3Κ/Τράπεζα Αττικής Premier Income Ομολογιακό

Πρόκειται για το νέο Αμοιβαίο Κεφάλαιο τακτικού εισοδήματος από τη 3Κ Investment Partners (3K) και την Attica Bank (AB). Επενδύει σε ελληνικά και ευρωπαϊκά ομόλογα, έχει συγκεκριμένη χρονική διάρκεια, περίπου 6 έτη με λήξη την 10η Οκτωβρίου 2029 και αποφέρει ετήσια καταβολή μερίσματος σε μετρητά. Προσφέρει σταθερότητα και τη δυνατότητα επίτευξης καλύτερης συνολικής απόδοσης από τα τρέχοντα επιτόκια των τραπεζικών καταθέσεων.

Πλεονεκτήματα & οφέλη

Το Α.Κ. «3Κ / Τράπεζα Αττικής Premier Income Ομολογιακό» προσφέρει απτά πλεονεκτήματα και οφέλη σε όσους αναζητούν τη σταθερότητα και μια καλύτερη απόδοση για τα χρήματά τους από τα τρέχοντα επιτόκια των τραπεζικών καταθέσεων:

displays
money icon

Έχει διάρκεια περίπου 6 έτη, όταν και ρευστοποιηθεί την 10/10/2029 και οι κάτοχοι των μεριδίων θα λάβουν την τελική αξία του ενεργητικού του στο πλήθος των μεριδίων που τους αναλογεί.

owl icon

Είναι υπό τη διαχείριση της 3K Investment Partners, η οποία διακρίνεται για την ανεξαρτησία της και τη συνετή διαχείριση αμοιβαίων κεφαλαίων.

Η περίοδος συμμετοχών διαρκεί ως και την 6η Οκτωβρίου 2023, στα καταστήματα της Attica bank και στη 3K Investment Partners</strong >
(Τηλ: 210 7419890, E: info@3kip.gr).

money icon

Αποτελείται από ομόλογα ελληνικά και εξωτερικού, που έχουν επιλεγεί μετά από ενδελεχή ανάλυση.

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Αν θέλετε να μάθετε περισσότερες λεπτομέρειες, συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα επικοινωνίας και ένας εξειδικευμένος συνεργάτης μας θα έρθει σε επαφή μαζί σας.

*
*
*

Ερωτήσεις & Απαντήσεις

Γιατί να επενδύσω τα χρήματά μου στο 3Κ/Τράπεζα Αττικής Premier Income Ομολογιακό;

  • Προσφέρει τακτικό εισόδημα σε μετρητά για όλα τα χρόνια μέχρι και το 2029 και συγκεκριμένα την 10η Οκτωβρίου 2029 με τη μορφή ετήσιου μερίσματος, χωρίς καμία φορολογική επιβάρυνση. Παράλληλα, δίνει την ευκαιρία για επίτευξη υπεραξιών κατά τη διάρκεια του και κατά τη λήξη του, όταν ως κάτοχος των μεριδίων θα λάβετε την τελική αξία της επένδυσής σας.
  • Επιπλέον, ακόμα και για σχετικά μικρά ποσά δίνει πρόσβαση και κατοχή σε ένα χαρτοφυλάκιο επιλεγμένων ομολόγων από την Ελλάδα και το εξωτερικό, πράγμα σχεδόν αδύνατο για μεμονωμένους επενδυτές!
  • Δίνει την άνεση εξαγοράς καθ’ όλη τη διάρκεια του, με απλό τρόπο, χωρίς πρόσθετες φορολογικές επιβαρύνσεις!
  • Δίνει πλήρη εικόνα της αξίας του και του χαρτοφυλακίου του κάθε ημέρα, διασφαλίζοντας τη διαφάνεια και την άμεση ενημέρωση!

Έχει εγγυημένη απόδοση το 3Κ/ Τράπεζα Αττικής Premier Income Ομολογιακό

Όπως όλα τα αμοιβαία κεφάλαια, έτσι και το 3Κ/ Τράπεζα Αττικής Premier Income Ομολογιακό δεν έχει εγγυημένη απόδοση. Ωστόσο, η τοποθέτησή του σε επιλεγμένες ομολογιακές αξίες και η συγκεκριμένη διάρκεια, δίνουν τη δυνατότητα ενός σταθερού χαρτοφυλακίου που μπορεί να αποφέρει προγραμματισμένο μέρισμα κάθε χρόνο

Ποια η απόδοση του 3Κ/ Τράπεζα Αττικής Premier Income Ομολογιακό;

Λόγω της δομής και της φύσης του 3Κ/ Τράπεζα Αττικής Premier Income Ομολογιακό να αναμένετε ένα τακτικό εισόδημα με τη μορφή μερίσματος κάθε χρόνο, μέχρι και τη λήξη του στο τέλος του 2029, όταν και ενδέχεται να προκύψει και πρόσθετη υπεραξία. Πιο συγκεκριμένα, η εκτιμώμενη ετησιοποιημένη μερισματική απόδοση είναι της τάξεως του 3,5% για το 2024 και για την περίοδο λειτουργίας του εντός του 2023 από την έναρξή του.

Ποιο το κόστος της επένδυσης στο 3Κ/ Τράπεζα Αττικής Premier Income Ομολογιακό;

Αρχικά κατά τη συμμετοχή σας, θα καταβάλλετε την αντίστοιχη εφάπαξ προμήθεια, η οποία ανέρχεται στο 0,20%. Ως προς το συνολικό ετήσιο κόστος διαχείρισης του αμοιβαίου κεφαλαίου, αυτό ανέρχεται περίπου στο 1,5% επί του ενεργητικού και περιλαμβάνει την αμοιβή του διαχειριστή, του θεματοφύλακα, τους φόρους και άλλα έξοδα απαραίτητα για τη λειτουργία του. Αυτό το κόστος δεν το καταβάλλετε, καθώς υπολογίζεται καθημερινά και περιλαμβάνεται στην τιμή μεριδίου του αμοιβαίου κεφαλαίου.

Επιπλέον, αν ρευστοποιήστε τα μερίδιά σας προ της λήξης θα επιβαρυνθείτε με προμήθεια εξαγοράς της τάξεως του 1,5% επί της τότε αξία των μεριδίων σας. Το ποσό της προμήθειας εξαγοράς με το οποίο θα επιβαρυνθείτε επιστρέφει στο 3Κ/ Τράπεζα Αττικής Premier Income Ομολογιακό, προκειμένου να αντισταθμίσει το κόστος από τις συναλλαγές στο χαρτοφυλάκιό του, που θα επιφέρει η ρευστοποίηση των μεριδίων σας.

Πού επενδύει το 3Κ/ Τράπεζα Αττικής Premier Income Ομολογιακό;

Το χαρτοφυλάκιο του Α.Κ. «3Κ/ Τράπεζα Αττικής Premier Income Ομολογιακό» αποτελείται από ομόλογα ελληνικά και εξωτερικού, που έχουν επιλεγεί μετά από ενδελεχή ανάλυση.

Το Α.Κ. «3Κ/ Τράπεζα Αττικής Premier Income Ομολογιακό» είναι υπό τη διαχείριση της 3K Investment Partners, η οποία διακρίνεται για την ανεξαρτησία της και τη συνετή διαχείριση αμοιβαίων κεφαλαίων.

Πώς μπορώ να επενδύσω στο 3Κ/ Τράπεζα Αττικής Premier Income Ομολογιακό;

Το Α.Κ. «3Κ/ Τράπεζα Αττικής Premier Income Ομολογιακό» διατίθεται τόσο από τη 3K Investment Partners, όσο και από το δίκτυο καταστημάτων της Attica Βank. Η διαδικασία είναι απλή: υποβάλλετε αίτηση συμμετοχής, την οποία θα συμπληρώσουμε μαζί, προσκομίζετε τα βασικά έγγραφα που σας αφορούν (π.χ. ταυτότητα) και μεταφέρετε το ποσό της επένδυσης στο αμοιβαίο κεφάλαιο μέσω τραπεζικής συναλλαγής.

Η περίοδος συμμετοχών διαρκεί ως και την 6η Οκτωβρίου 2023. Μετά από αυτή την ημερομηνία δε θα είναι δυνατή η συμμετοχή σας στο αμοιβαίο κεφάλαιο.

Από πού θα ενημερώνομαι για το 3Κ/ Τράπεζα Αττικής Premier Income Ομολογιακό;

Η ενημέρωση για το Α.Κ. «3Κ/ Τράπεζα Αττικής Premier Income Ομολογιακό» μπορεί να γίνει από τη 3K Investment Partners (Τηλ: 2107419890, E: info@3kip.gr).

Μπορεί να χάσω το κεφάλαιο που θα επενδύσω ή και μέρος αυτού;

Κάθε επένδυση ενέχει κινδύνους απώλειας του κεφαλαίου, είτε λόγω ζημιών, είτε λόγω του πληθωρισμού. Το 3Κ/ Τράπεζα Αττικής Premier Income Ομολογιακό είναι μια συντηρητική επένδυση με συγκεκριμένη λήξη, την 10η Οκτωβρίου 2029 και τοποθετείται σε επιλεγμένα ομόλογα εσωτερικού και εξωτερικού. Συνεπώς για υπάρξει απώλεια κεφαλαίου, ακόμα και μερική, θα χρειαστεί να συμβούν αρνητικά γεγονότα εξαιρετικά δυσμενή και σε ευρεία κλίμακα, όπως μαζικές χρεοκοπίες διεθνών πολύ ισχυρών επιχειρήσεων, εκτεταμένες κρατικές χρεοκοπίες κλπ. Προφανώς, σε μία τέτοια ακραία συνθήκη, όλα τα περιουσιακά στοιχεία, καταθέσεις, ακίνητα, μετοχές ομόλογα θα έχουν σημαντικές απώλειες.

Προφίλ Κινδύνου

Ο Συνοπτικός Δείκτης Κινδύνου (ΣΔΚ) βασίζεται στην παραδοχή ότι θα διακρατήσετε το προϊόν για 6 έτη. Ο πραγματικός κίνδυνος μπορεί να παρουσιάσει σημαντική διακύμανση σε περίπτωση που ρευστοποιήσετε σε πρώιμο στάδιο και μπορεί να εισπράξετε λιγότερα. Ο Συνοπτικός Δείκτης Κινδύνου είναι ένας οδηγός ως προς το επίπεδο κινδύνου σε σύγκριση με άλλα προϊόντα. Δείχνει πόσο πιθανό είναι να έχετε απώλεια χρημάτων εξαιτίας της διακύμανσης των αγορών ή διότι δεν είμαστε σε θέση να σας πληρώσουμε. Έχουμε κατατάξει αυτό το προϊόν ως 2 από 7, το οποίο είναι η χαμηλή κατηγορία κινδύνου διότι επενδύει κυρίως σε χρεωστικούς τίτλους, οι οποίοι δύνανται να παρουσιάσουν διακυμάνσεις. Αυτό βαθμολογεί τις πιθανές ζημίες από τις μελλοντικές επιδόσεις σε επίπεδο «χαμηλό» και κακές συνθήκες της αγοράς «είναι πολύ απίθανο να» έχουν αντίκτυπο στην ικανότητά μας να σας πληρώσουμε. Το προϊόν αυτό δεν περιλαμβάνει προστασία από τη μελλοντική απόδοση της αγοράς, επομένως θα μπορούσατε να χάσετε ένα μέρος ή ολόκληρη την επένδυσή σας. Κίνδυνοι που ενδέχεται να σχετίζονται ουσιωδώς με το προϊόν και οι οποίοι δεν περιλαμβάνονται στον συνοπτικό δείκτη κινδύνου είναι οι ακόλουθοι: Κίνδυνος Ρευστότητας ο οποίος εμφανίζεται όταν μια συγκεκριμένη επένδυση είναι δύσκολο να ρευστοποιηθεί δημιουργώντας έτσι πιθανή δυσκολία στην ρευστοποίηση των μεριδίων σας. Κίνδυνος Αντισυμβαλλόμενου ο κίνδυνος να μην εκπληρωθεί ομαλά ο διακανονισμός των συναλλαγών όπως η μη καταβολή χρημάτων ή η έγκυρη παράδοση τίτλων από τον αντισυμβαλλόμενο. Λειτουργικός Κίνδυνος ο κίνδυνος ο οποίος σχετίζεται με ενδεχόμενες δυσλειτουργίες των διαδικασιών και των συστημάτων της εταιρίας. Κίνδυνος επιτοκίων είναι ο κίνδυνος των αγορών ομολόγων και χρήματος από τις μεταβολές της καμπύλης των επιτοκίων Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους κινδύνους, μπορείτε να ανατρέξτε στο Ενημερωτικό Δελτίο, το οποίο είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση www.3kip.gr.

danger profile level 2