Εκθέσεις

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Συνοπτική Κατάσταση Ενεργητικού-Αποτελεσμάτων και Πίνακας Διάθεσης Αποτελεσμάτων Α/Κ Χρήσης 2021 Συνοπτική Κατάσταση Ενεργητικού-Αποτελεσμάτων και Πίνακας Διάθεσης Αποτελεσμάτων Α/Κ Χρήσης 2020 Συνοπτική Κατάσταση Ενεργητικού-Αποτελεσμάτων και Πίνακας Διάθεσης Αποτελεσμάτων Α/Κ Χρήσης 2019 Συνοπτική Κατάσταση Ενεργητικού-Αποτελεσμάτων και Πίνακας Διάθεσης Αποτελεσμάτων Α/Κ Χρήσης 2018 Συνοπτική Κατάσταση Ενεργητικού-Αποτελεσμάτων και Πίνακας Διάθεσης Αποτελεσμάτων Α/Κ Χρήσης 2017 Συνοπτική Κατάσταση Ενεργητικού-Αποτελεσμάτων και Πίνακας Διάθεσης Αποτελεσμάτων Α/Κ Χρήσης 2016 Συνοπτική Κατάσταση Ενεργητικού-Αποτελεσμάτων και Πίνακας Διάθεσης Αποτελεσμάτων Α/Κ Χρήσης 2015 Συνοπτική Κατάσταση Ενεργητικού-Αποτελεσμάτων και Πίνακας Διάθεσης Αποτελεσμάτων Α/Κ Χρήσης 2014 Συνοπτική Κατάσταση Ενεργητικού-Αποτελεσμάτων και Πίνακας Διάθεσης Αποτελεσμάτων Α/Κ Χρήσης 2013 Συνοπτική Κατάσταση Ενεργητικού-Αποτελεσμάτων και Πίνακας Διάθεσης Αποτελεσμάτων Α/Κ Χρήσης 2012

ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

Πίνακες Επενδύσεων Αμοιβαίων Κεφαλαίων Δ΄ τριμήνου 2022Πίνακες Επενδύσεων Αμοιβαίων Κεφαλαίων Γ΄ τριμήνου 2022 Πίνακες Επενδύσεων Αμοιβαίων Κεφαλαίων Β΄ τριμήνου 2022 Πίνακες Επενδύσεων Αμοιβαίων Κεφαλαίων A΄ τριμήνου 2022 Πίνακες Επενδύσεων Αμοιβαίων Κεφαλαίων Δ΄ τριμήνου 2021 Πίνακες Επενδύσεων Αμοιβαίων Κεφαλαίων Γ΄ τριμήνου 2021 Πίνακες Επενδύσεων Αμοιβαίων Κεφαλαίων Β΄ τριμήνου 2021 Πίνακες Επενδύσεων Αμοιβαίων Κεφαλαίων Α΄ τριμήνου 2021 Πίνακες Επενδύσεων Αμοιβαίων Κεφαλαίων Δ΄ τριμήνου 2020 Πίνακες Επενδύσεων Αμοιβαίων Κεφαλαίων Γ΄ τριμήνου 2020 Πίνακες Επενδύσεων Αμοιβαίων Κεφαλαίων Β΄ τριμήνου 2020 Πίνακες Επενδύσεων Αμοιβαίων Κεφαλαίων Α΄ τριμήνου 2020 Πίνακες Επενδύσεων Αμοιβαίων Κεφαλαίων Δ΄ τριμήνου 2019 Πίνακες Επενδύσεων Αμοιβαίων Κεφαλαίων Γ΄ τριμήνου 2019 Πίνακες Επενδύσεων Αμοιβαίων Κεφαλαίων Β΄ τριμήνου 2019 Πίνακες Επενδύσεων Αμοιβαίων Κεφαλαίων Α΄ τριμήνου 2019 Ποσοστιαίες Συνθέσεις Ενεργητικού Αμοιβαίων Κεφαλαίων Δ' τριμήνου 2022Ποσοστιαίες Συνθέσεις Ενεργητικού Αμοιβαίων Κεφαλαίων Γ' τριμήνου 2022 Ποσοστιαίες Συνθέσεις Ενεργητικού Αμοιβαίων Κεφαλαίων Β' τριμήνου 2022 Ποσοστιαίες Συνθέσεις Ενεργητικού Αμοιβαίων Κεφαλαίων Α' τριμήνου 2022 Ποσοστιαίες Συνθέσεις Ενεργητικού Αμοιβαίων Κεφαλαίων Δ' τριμήνου 2021 Ποσοστιαίες Συνθέσεις Ενεργητικού Αμοιβαίων Κεφαλαίων Γ' τριμήνου 2021 Ποσοστιαίες Συνθέσεις Ενεργητικού Αμοιβαίων Κεφαλαίων Β' τριμήνου 2021 Ποσοστιαίες Συνθέσεις Ενεργητικού Αμοιβαίων Κεφαλαίων Α' τριμήνου 2021 Ποσοστιαίες Συνθέσεις Ενεργητικού Αμοιβαίων Κεφαλαίων Δ' τριμήνου 2020 Ποσοστιαίες Συνθέσεις Ενεργητικού Αμοιβαίων Κεφαλαίων Γ' τριμήνου 2020 Ποσοστιαίες Συνθέσεις Ενεργητικού Αμοιβαίων Κεφαλαίων Β' τριμήνου 2020 Ποσοστιαίες Συνθέσεις Ενεργητικού Αμοιβαίων Κεφαλαίων Α' τριμήνου 2020 Ποσοστιαίες Συνθέσεις Ενεργητικού Αμοιβαίων Κεφαλαίων Δ' τριμήνου 2019 Ποσοστιαίες Συνθέσεις Ενεργητικού Αμοιβαίων Κεφαλαίων Γ' τριμήνου 2019 Ποσοστιαίες Συνθέσεις Ενεργητικού Αμοιβαίων Κεφαλαίων Β' τριμήνου 2019 Ποσοστιαίες Συνθέσεις Ενεργητικού Αμοιβαίων Κεφαλαίων Α' τριμήνου 2019

ΝΝ (L)

ΝΝ (L) PARTIMONIAL

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 3Κ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΙΣ ΟΕΕ