Αμοιβαία Κεφάλαια που διαχειρίζεται η 3K Investment Partners

 

Συνοπτικές Καταστάσεις Ενεργητικού - Αποτελεσμάτων και Πίνακες Διάθεσης Αποτελεσμάτων

 

Συνοπτική Κατάσταση Ενεργητικού-Αποτελεσμάτων και Πίνακας Διάθεσης Αποτελεσμάτων Α/Κ Χρήσης 2021

 

Συνοπτική Κατάσταση Ενεργητικού-Αποτελεσμάτων και Πίνακας Διάθεσης Αποτελεσμάτων Α/Κ Χρήσης 2020

 

Συνοπτική Κατάσταση Ενεργητικού-Αποτελεσμάτων και Πίνακας Διάθεσης Αποτελεσμάτων Α/Κ Χρήσης 2019

 

Συνοπτική Κατάσταση Ενεργητικού-Αποτελεσμάτων και Πίνακας Διάθεσης Αποτελεσμάτων Α/Κ Χρήσης 2018

 

Συνοπτική Κατάσταση Ενεργητικού-Αποτελεσμάτων και Πίνακας Διάθεσης Αποτελεσμάτων Α/Κ Χρήσης 2017

 

Συνοπτική Κατάσταση Ενεργητικού-Αποτελεσμάτων και Πίνακας Διάθεσης Αποτελεσμάτων Α/Κ Χρήσης 2016

 

Συνοπτική Κατάσταση Ενεργητικού-Αποτελεσμάτων και Πίνακας Διάθεσης Αποτελεσμάτων Α/Κ Χρήσης 2015

 

Συνοπτική Κατάσταση Ενεργητικού-Αποτελεσμάτων και Πίνακας Διάθεσης Αποτελεσμάτων Α/Κ Χρήσης 2014

 

Συνοπτική Κατάσταση Ενεργητικού-Αποτελεσμάτων και Πίνακας Διάθεσης Αποτελεσμάτων Α/Κ Χρήσης 2013

 

Συνοπτική Κατάσταση Ενεργητικού-Αποτελεσμάτων και Πίνακας Διάθεσης Αποτελεσμάτων Α/Κ Χρήσης 2012

 

 

Εκθέσεις Διαχείρισης

 

Ετήσια Έκθεση Διαχείρισης 2021

 

Εξαμηνιαία Έκθεση Διαχείρισης 2021

 

Ετήσια Έκθεση Διαχείρισης 2020

 

Εξαμηνιαία Έκθεση Διαχείρισης 2020

 

Ετήσια Έκθεση Διαχείρισης 2019

 

Εξαμηνιαία Έκθεση Διαχείρισης 2019

 

Ετήσια Έκθεση Διαχείρισης 2018

 

Εξαμηνιαία Έκθεση Διαχείρισης 2018

 

Ετήσια Έκθεση Διαχείρισης 2017

 

 

Πίνακες Επενδύσεων - Ποσοστιαία Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίων Κεφαλαίων

 

Πίνακες Επενδύσεων Αμοιβαίων Κεφαλαίων Β΄ τριμήνου 2022

Πίνακες Επενδύσεων Αμοιβαίων Κεφαλαίων A΄ τριμήνου 2022

Πίνακες Επενδύσεων Αμοιβαίων Κεφαλαίων Δ΄ τριμήνου 2021

Πίνακες Επενδύσεων Αμοιβαίων Κεφαλαίων Γ΄ τριμήνου 2021

Πίνακες Επενδύσεων Αμοιβαίων Κεφαλαίων Β΄ τριμήνου 2021

Πίνακες Επενδύσεων Αμοιβαίων Κεφαλαίων Α΄ τριμήνου 2021

Πίνακες Επενδύσεων Αμοιβαίων Κεφαλαίων Δ΄ τριμήνου 2020

Πίνακες Επενδύσεων Αμοιβαίων Κεφαλαίων Γ΄ τριμήνου 2020

Πίνακες Επενδύσεων Αμοιβαίων Κεφαλαίων Β΄ τριμήνου 2020

Πίνακες Επενδύσεων Αμοιβαίων Κεφαλαίων Α΄ τριμήνου 2020

Πίνακες Επενδύσεων Αμοιβαίων Κεφαλαίων Δ΄ τριμήνου 2019

Πίνακες Επενδύσεων Αμοιβαίων Κεφαλαίων Γ΄ τριμήνου 2019

Πίνακες Επενδύσεων Αμοιβαίων Κεφαλαίων Β΄ τριμήνου 2019

Πίνακες Επενδύσεων Αμοιβαίων Κεφαλαίων Α΄ τριμήνου 2019

 

 

Ποσοστιαίες Συνθέσεις Ενεργητικού Αμοιβαίων Κεφαλαίων Β' τριμήνου 2022

Ποσοστιαίες Συνθέσεις Ενεργητικού Αμοιβαίων Κεφαλαίων Α' τριμήνου 2022

Ποσοστιαίες Συνθέσεις Ενεργητικού Αμοιβαίων Κεφαλαίων Δ' τριμήνου 2021

Ποσοστιαίες Συνθέσεις Ενεργητικού Αμοιβαίων Κεφαλαίων Γ' τριμήνου 2021

Ποσοστιαίες Συνθέσεις Ενεργητικού Αμοιβαίων Κεφαλαίων Β' τριμήνου 2021

Ποσοστιαίες Συνθέσεις Ενεργητικού Αμοιβαίων Κεφαλαίων Α' τριμήνου 2021

Ποσοστιαίες Συνθέσεις Ενεργητικού Αμοιβαίων Κεφαλαίων Δ' τριμήνου 2020

Ποσοστιαίες Συνθέσεις Ενεργητικού Αμοιβαίων Κεφαλαίων Γ' τριμήνου 2020

Ποσοστιαίες Συνθέσεις Ενεργητικού Αμοιβαίων Κεφαλαίων Β' τριμήνου 2020

Ποσοστιαίες Συνθέσεις Ενεργητικού Αμοιβαίων Κεφαλαίων Α' τριμήνου 2020

Ποσοστιαίες Συνθέσεις Ενεργητικού Αμοιβαίων Κεφαλαίων Δ' τριμήνου 2019

Ποσοστιαίες Συνθέσεις Ενεργητικού Αμοιβαίων Κεφαλαίων Γ' τριμήνου 2019

Ποσοστιαίες Συνθέσεις Ενεργητικού Αμοιβαίων Κεφαλαίων Β' τριμήνου 2019

Ποσοστιαίες Συνθέσεις Ενεργητικού Αμοιβαίων Κεφαλαίων Α' τριμήνου 2019

 

 

ΝΝ (L)

 

Ετήσια Ενημερωτική Έκθεση 30.09.2021

 

Εξαμηνιαία Ενημερωτική Έκθεση 31.03.2021

 

Ετήσια Ενημερωτική Έκθεση 30.09.2020

 

Εξαμηνιαία Ενημερωτική Έκθεση 31.03.2020

 

Ετήσια Ενημερωτική Έκθεση 30.09.2019

 

Εξαμηνιαία Ενημερωτική Έκθεση 31.03.2019

 

 

 

 

ΝΝ (L) Patrimonial

 

Ετήσια Ενημερωτική Έκθεση 30.09.2021

 

Εξαμηνιαία Ενημερωτική Έκθεση 31.03.2021

 

Ετήσια Ενημερωτική Έκθεση 30.09.2020

 

Εξαμηνιαία Ενημερωτική Έκθεση 31.03.2020

 

Ετήσια Ενημερωτική Έκθεση 30.09.2019

 

Εξαμηνιαία Ενημερωτική Έκθεση 31.03.2019