ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

Αντιπρόεδρος και Εκτελεστικό Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου

Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών

Ο Κ. Γεράσιμος Βασιλείου γεννήθηκε το 1962 στο Μεσολόγγι. Είναι Αντιπρόεδρος του Δ.Σ και Διευθυντής Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών της 3Κ Investment Partners Μονόπρωπης ΑΕΔΑΚ. Έχει πάνω από 34 χρόνια επαγγελματικής εμπειρίας στον Οικονομικό τομέα με ειδίκευση στα φορολογικά. Είναι πτυχιούχος του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών στην Διοίκηση Επιχειρήσεων . Είναι μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος και κατέχει επαγγελματική άδεια Λογιστή – Φοροτεχνικού Α τάξης . Αρχικά εργάστηκε στην MOTIVO A.E ως Προϊστάμενος Λογιστηρίου. Για τον Όμιλο της ΝΝ Ελλάδος (πρώην ING) εργάστηκε πάνω από 24 χρόνια φθάνοντας την θέση του Οικονομικού Διευθυντή του Ομίλου. Διατέλεσε εκκαθαριστής της ING Bank Ελλάδος. Συμμετείχε σε επιτροπές της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος , του Ελληνοολανδικού Συνδέσμου και την Ένωσης Θεσμικών Επενδυτών. Διαθέτει Πιστοποίηση Πωλητή Αμοιβαίων Κεφαλαίων.