ΤΑΚΗΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ

Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου της 3Κ Επενδυτική Εταιρία Α.Ε.

Ο κ. Τάκης Κανελλόπουλος εντάχθηκε στον Όμιλο Titan Cement το 1995, όπου διετέλεσε εκτελεστικός διευθυντής και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου για αρκετά χρόνια. Είναι Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Κανελλόπουλος-Αδαμαντιάδης Insurance Group και διετέλεσε Αντιπρόεδρος της AEK F.C. (2004-2009).

Ο κ. Κανελλόπουλος είναι κάτοχος Β.Α. στα Οικονομικά από το Brown University και Μ.Β.Α. από το New York University – Stern School of Business, με ειδίκευση στα Χρηματοοικονομικά.