ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΛΙΖΑΡΔΟΣ

Αντιπρόεδρος και Εκτελεστικό Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου

Διευθυντής Υποστήριξης Πωλήσεων, Marketing και PDM