ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΩΤΕΙΝΟΠΟΥΛΟΣ, CFA

Portfolio Manager