ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

Εκτελεστικό Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου

Chief Direct Sales Officer