ΤΑΚΗΣ ΚΑΡΑΧΡΗΣΤΟΣ

Εκτελεστικό Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου

Διευθυντής Διοικητικών Υπηρεσιών