Εικόνα για την κατηγορία Σημαντική ενημέρωση για τον Κορωνοϊό Covid-19 από τη 3K Investment Partners

Σημαντική ενημέρωση για τον Κορωνοϊό Covid-19 από τη 3K Investment Partners

Η 3Κ Investment Partners συμβάλλοντας στην κοινή προσπάθεια για την καταπολέμηση της εξάπλωσης του Κορωνοϊού (Covid-19) έχει λάβει σειρά μέτρων, με στόχο την προστασία όλων, πελατών, εργαζομένων και συνεργατών και παράλληλα τη διευκόλυνση της καθημερινότητας και την απρόσκοπτη εξυπηρέτηση τους, σε αυτή την ιδιαίτερη περίοδο που διερχόμαστε ως κοινωνία.

Όλες οι εργασίες της 3Κ Investment Partners διενεργούνται κανονικά, οι πελάτες και οι συνεργάτες μας λαμβάνουν όλες τις υπηρεσίες και εξ αποστάσεως.

Συνεπώς, παρακαλούμε για οποιαδήποτε επικοινωνία και αίτημα προς την εταιρεία μας να χρησιμοποιείτε τους ακόλουθους τρόπους και μέσα εξυπηρέτησης, ανάλογα με την προτίμησή σας:

Καλέστε στο τηλεφωνικό κέντρο 210 74 19 890, για να λάβετε τις πληροφορίες που χρειάζεστε και να εξυπηρετηθείτε για τη διενέργεια των συναλλαγών που επιθυμείτε.
Αποστείλετε email στη διεύθυνση info@3kip.gr με τα αιτήματά σας.
Επισκεφθείτε το www.3kip.gr για να λάβετε πληροφορίες για τα αμοιβαία κεφάλαια και τα νέα της εταιρείας μας.
Χρησιμοποιείστε την ηλεκτρονική πλατφόρμα συναλλαγών E-funds  https://www.3kip-efunds.gr  για τις συναλλαγές σας στα αμοιβαία κεφάλαια και την ενημέρωση της αξίας του χαρτοφυλακίου σας.

Για επίσκεψη στα γραφεία της εταιρείας μας, επικοινωνήστε στον τηλεφωνικό αριθμό 210 74 19 890, προκειμένου να ορίσετε την ημέρα και την ώρα της παρουσίας σας.

Χρησιμοποιώντας τους παραπάνω τρόπους επικοινωνίας μπορείτε να διενεργήσετε τις συναλλαγές σας και να λάβετε όλες τις υπηρεσίες της εταιρείας και εξ αποστάσεως. Επιπλέον, στα γραφεία της εταιρείας βρίσκεται προσωπικό ασφαλείας, το οποίο μπορεί να εξυπηρετήσει πελάτες και επισκέπτες, τηρώντας όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας.

Η διαχείριση των αμοιβαίων κεφαλαίων, η διεκπεραίωση συναλλαγών των πελατών, η ενημέρωση πελατών και συνεργατών, καθώς και όλο το φάσμα των λειτουργιών της 3Κ Investment Partners εξυπηρετείται κανονικά, λαμβάνοντας παράλληλα όλα τα μέτρα αντιμετώπισης για την εξάπλωση του Κορωνοϊού (Covid-19) και τη διασφάλιση της υγείας πελατών, συνεργατών και εργαζομένων.

Η συντεταγμένη αντίδραση στην πανδημία είχε ως αποτέλεσμα τη διασφάλιση της υγείας πελατών, συνεργατών και εργαζομένων της 3K Investment Partners. Συνεχίζουμε να δίνουμε προτεραιότητα στους ανθρώπους και την ασφαλή εξυπηρέτησή σας.