Διαρκείς προσαρμογές στο συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον!

Kαλέστε μας στο 210 74 19 890

3K Α/Κ International Income Ομολογιακό

Το 3K International Income Ομολογιακό προσφέρει μια έξυπνη λύση σε όλους όσοι θέλουν τα χρήματά τους να έχουν την προοπτική να επιτύχουν υψηλότερες αποδόσεις από αυτές των προθεσμιακών καταθέσεων. Το χαρτοφυλάκιό του υπόκειται σε διαρκείς προσαρμογές στο συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον, προκειμένου να επιτύχει τους στόχους του.

Σωρευτικές Αποδόσεις

EUR 1y 3y 5y
Aμοιβαίο κεφαλαίο 6,46 5,08 13,21
Δείκτης αναφοράς 4,95 7,76 9,27
Ημερομηνία αναφοράς 31/01/2024
Οι προηγούμενες αποδόσεις δεν προβλέπουν τις μελλοντικές αποδόσεις

Πλεονεκτήματα & οφέλη

Το αμοιβαίο κεφάλαιο 3K International Income Ομολογιακό συνδυάζει πλεονεκτήματα και οφέλη σε όσους αναζητούν μία καλύτερη απόδοση για τα χρήματά τους από τα τρέχοντα επιτόκια των τραπεζικών καταθέσεων.

Οι προηγούμενες αποδόσεις δεν προβλέπουν τις μελλοντικές αποδόσεις

Γράφημα Εξέλιξης της Καθαρής Τιμής Μεριδίου

Ετήσιες Αποδόσεις (ΝΕΤ %)

* Το αμοιβαίο κεφάλαιο δεν ακολουθεί τον δείκτη αναφοράς

Από την 25.02.2019 ως δείκτης αναφοράς (benchmark) του Α/Κ ορίστηκε ο Euribor 12M + 1%. Από την 11/07/2011 έως την 22.02.2019 ο δείκτης αναφοράς ήταν ο ΕΟΝΙΑ Capitalization Index 7 Day. Προ της 11/07/2011 δείκτης αναφοράς του αμοιβαίου κεφαλαίου ήταν ο EUR002M INDEX: Euribor 2 μηνών. 

Οι παρατιθέμενες στο διάγραμμα αποδόσεις επιτεύχθηκαν υπό περιστάσεις που πλέον δεν ισχύουν, λόγω τροποποίησης της επενδυτικής πολιτικής του αμοιβαίου κεφαλαίου στις 22/02/2019 (μετατροπή από Διαχείρισης Βραχυπρόθεσμων Διαθεσίμων σε Ομολογιακό).

Το διάγραμμα έχει περιορισμένη αξία ως γνώμονας για μελλοντικές αποδόσεις του αμοιβαίου κεφαλαίου, καθώς τα αμοιβαία κεφάλαια δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.

Τα έξοδα, οι αμοιβές και οι φόροι που βάρυναν το αμοιβαίο κεφάλαιο και που έχουν ληφθεί υπόψη στον υπολογισμό των παρελθουσών αποδόσεων, είναι η αμοιβή διαχείρισης, η αμοιβή θεματοφυλακής, έξοδα και προμήθειες συναλλαγών που πραγματοποιούνται για λογαριασμό του αμοιβαίου κεφαλαίου, κάθε φόρος που αφορά στο αμοιβαίο κεφάλαιο και επιβάλλεται από την ισχύουσα νομοθεσία, η αμοιβή των ορκωτών ελεγκτών, τα έξοδα των προβλεπόμενων εκ του νόμου δημοσιεύσεων που πραγματοποιούνται για λογαριασμό του αμοιβαίου κεφαλαίου και τα έξοδα που αφορούν την υποχρεωτική από την κείμενη νομοθεσία ενημέρωση των μεριδιούχων του αμοιβαίου κεφαλαίου.

Tο αμοιβαίο κεφάλαιο συστάθηκε το έτος 2006.

Οι προηγούμενες αποδόσεις έχουν υπολογιστεί σε Ευρώ.

Διαβάστε περισσότερα

Για περισσότερες πληροφορίες
σχετικά με το αμοιβαίο κεφάλαιο πατήστε εδώ

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Αν θέλετε να μάθετε περισσότερες λεπτομέρειες, συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα επικοινωνίας και ένας εξειδικευμένος συνεργάτης μας θα έρθει σε επαφή μαζί σας.

Γιατί να επενδύσω τα χρήματά μου στο 3K International Income Ομολογιακό;

Το 3K International Income Ομολογιακό προσφέρει μια έξυπνη λύση σε όλους όσοι θέλουν τα χρήματά τους να έχουν την προοπτική να επιτύχουν υψηλότερες αποδόσεις από τις προθεσμιακές καταθέσεις.

  • Κερδίζετε την πρόσβαση και την κατοχή σε ομόλογα ελληνικά και από το εξωτερικό που προσφέρουν υψηλότερους τόκους από τις τραπεζικές καταθέσεις και έχουν ελκυστικές προοπτικές απόδοσης
  • Το 3K International Income Ομολογιακό έχει να επιδείξει ένα αποδοτικό ιστορικό επιδόσεων, καθώς έχει αποφέρει ικανοποιητικά κέρδη στους κατόχους των μεριδίων του
  • Επωφελείστε από την συνεχή και επαγγελματική ανάλυση και διαχείριση των επενδύσεων σας από τη 3K Investment Partners
  • Έχετε την ελευθερία να τοποθετηθείτε και να αποχωρήστε κάθε ημέρα από την επένδυση στο 3K International Income Ομολογιακό
  • Γνωρίζετε κάθε ημέρα την αξία της επένδυσή σας στο 3K International Income Ομολογιακό

Έχει εγγυημένη απόδοση το 3K International Income Ομολογιακό;

 

Όπως όλα τα αμοιβαία κεφάλαια, έτσι και το 3K International Income Ομολογιακό δεν έχει εγγυημένη απόδοση. Ωστόσο, η τοποθέτησή του σε επιλεγμένες ομολογιακές αξίες και η διαρκής προσαρμογή του στο συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον, προσφέρουν μια σχετικά συντηρητική επενδυτική τοποθέτηση, ειδικά σε ορίζοντα από 3 έτη και άνω.

Επιπλέον, το χαρτοφυλάκιο του 3K International Income Ομολογιακό αποτελείται από ομόλογα ελληνικά και εξωτερικού, που έχουν επιλεγεί μετά από ενδελεχή ανάλυση, επιτυγχάνοντας μεγάλη διασπορά εκτός από τις ελκυστικές προοπτικές απόδοσης.

Ποια η απόδοση του 3K International Income Ομολογιακό;

 

Το 3K International Income Ομολογιακό έχει να επιδείξει ένα αποδοτικό ιστορικό επιδόσεων, καθώς έχει αποφέρει ικανοποιητικά κέρδη στους κατόχους των μεριδίων του

Ποιο το κόστος της επένδυσης στο 3K International Income Ομολογιακό;

 

Αρχικά κατά τη συμμετοχή σας, θα καταβάλλετε την αντίστοιχη εφάπαξ προμήθεια, η οποία κυμαίνεται από 1% έως και 0,3% αναλόγως του ποσού της συμμετοχής (βλ. https://www.3kip.gr/files/pdf/uploads/Prospectuses/Pricing%20policy%20gr.pdf)

Ως προς το συνολικό ετήσιο κόστος διαχείρισης του αμοιβαίου κεφαλαίου αυτό ανέρχεται περίπου στο 1,5% επί του ενεργητικού και περιλαμβάνει την αμοιβή του διαχειριστή, του θεματοφύλακα, τους φόρους και άλλα έξοδα απαραίτητα για τη λειτουργία του. Αυτά το κόστος δεν το καταβάλλετε, καθώς υπολογίζεται καθημερινά και περιλαμβάνεται στην τιμή μεριδίου του αμοιβαίου κεφαλαίου.

Κατά τη ρευστοποίηση των μεριδίων σας η προμήθεια εξαγοράς είναι 0%.

Πού επενδύει το 3K International Income Ομολογιακό;

 

Το χαρτοφυλάκιο του Α.Κ. «3K International Income Ομολογιακό» αποτελείται από ομόλογα ελληνικά και εξωτερικού, που έχουν επιλεγεί μετά από ενδελεχή ανάλυση. Το χαρτοφυλάκιό του υπόκειται σε διαρκείς προσαρμογές στο συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον, προκειμένου να επιτύχει τους στόχους του.

Το Α.Κ. «3K International Income Ομολογιακό» είναι υπό τη διαχείριση της 3K Investment Partners, η οποία διακρίνεται για την ανεξαρτησία της και τη συνετή διαχείριση αμοιβαίων κεφαλαίων.

Πώς μπορώ να επενδύσω στο 3K International Income Ομολογιακό;

 

Το Α.Κ. «3K International Income Ομολογιακό» διατίθεται από τη 3K Investment Partners και η απόκτησή του είναι απλή διαδικασία:

  • I. υποβάλλετε αίτηση συμμετοχής, την οποία θα συμπληρώσουμε μαζί,
  • II. προσκομίζετε τα βασικά έγγραφα που σας αφορούν (π.χ. ταυτότητα) και
  • III. μεταφέρετε το ποσό της επένδυσης στο αμοιβαίο κεφάλαιο μέσω τραπεζικής συναλλαγής.

Από πού θα ενημερώνομαι για το 3K International Income Ομολογιακό;

 

Η ενημέρωση για το 3K International Income Ομολογιακό μπορεί να γίνει από τη 3K Investment Partners (Τηλ: 2107419890, E: info@3kip.gr).

Μπορεί να χάσω το κεφάλαιο που θα επενδύσω ή και μέρος αυτού;

 

Κάθε επένδυση ενέχει κινδύνους απώλειας του κεφαλαίου, είτε λόγω ζημιών, είτε λόγω του πληθωρισμού. Το 3K International Income Ομολογιακό είναι μια συντηρητική επένδυση και τοποθετείται σε επιλεγμένα ομόλογα εσωτερικού και εξωτερικού.

Συνεπώς για υπάρξει απώλεια κεφαλαίου, ακόμα και μερική, ειδικά σε ένα ορίζοντα άνω των 3 ετών, που είναι και ο προτεινόμενος, θα πρέπει να συμβούν συνδυαστικά αρνητικά γεγονότα εξαιρετικά δυσμενή και σε ευρεία κλίμακα, όπως μαζικές χρεοκοπίες διεθνών πολύ ισχυρών επιχειρήσεων, εκτεταμένες κρατικές χρεοκοπίες κλπ. Προφανώς σε μία τέτοια ακραία συνθήκη όλα τα περιουσιακά στοιχεία, καταθέσεις, ακίνητα, μετοχές ομόλογα θα έχουν σημαντικές απώλειες.

Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης

Ο Συνοπτικός Δείκτης Κινδύνου (ΣΔΚ) βασίζεται στην παραδοχή ότι θα διακρατήσετε το προϊόν για 3 έτη. Ο πραγματικός κίνδυνος μπορεί να παρουσιάσει σημαντική διακύμανση σε περίπτωση που ρευστοποιήσετε σε πρώιμο στάδιο και μπορεί να εισπράξετε λιγότερα. Ο Συνοπτικός Δείκτης Κινδύνου είναι ένας οδηγός ως προς το επίπεδο κινδύνου σε σύγκριση με άλλα προϊόντα. Δείχνει πόσο πιθανό είναι να έχετε απώλεια χρημάτων εξαιτίας της διακύμανσης των αγορών ή διότι δεν είμαστε σε θέση να σας πληρώσουμε.

Έχουμε κατατάξει αυτό το προϊόν ως 3 από 7, το οποίο είναι η χαμηλη κατηγορία κινδύνου διότι επενδύει κυρίως σε χρεωστικούς τίτλους, οι οποίοι δύνανται να παρουσιάσουν διακυμάνσεις. Η κατηγοριοποίηση μπορεί να αλλάξει στο μέλλον. Η χαμηλότερη κατηγορία (1) δεν σημαίνει μηδενικό κίνδυνο. Το προϊόν αυτό δεν περιλαμβάνει προστασία από τη μελλοντική απόδοση της αγοράς, επομένως θα μπορούσατε να χάσετε ένα μέρος ή ολόκληρη την επένδυσή σας.

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθετος Δείκτης Κινδύνου και Απόδοσης

3K / AK International Income Ομολογιακό

Άδεια Σύστασης 29/634/08-02-2006 της Ε.Κ.
τα υπόλοιπα (Διαχειρίστρια Εταιρία κλπ μένουν ως έχουν)

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

Τα σενάρια που παρουσιάζονται αποτελούν εκτίμηση μελλοντικής απόδοσης βάσει παρελθοντικών στοιχείων σχετικά με τη διακύμανση της αξίας αυτής της επένδυσης και/ή των τρεχουσών συνθηκών της αγοράς, και δεν αποτελούν ακριβή δείκτη. Αυτό που θα λάβετε θα διαφέρει ανάλογα με την απόδοση της αγοράς και τη διάρκεια κατά την οποία θα διατηρήσετε το αμοιβαίο κεφάλαιο.

Η μελλοντική απόδοση ενδέχεται να υπόκειται σε φορολογία που εξαρτάται από την προσωπική κατάσταση κάθε επενδυτή και η οποία ενδέχεται να αλλάξει στο μέλλον. Η επένδυση στο A.K. 3Κ / Τράπεζα Αττικής Premier Income Ομολογιακό δεν είναι εγγυημένη και μπορεί να οδηγήσει σε οικονομική απώλεια ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ