Προϊόντα

Τίτλος Νόμισμα Τιμή Ημερομηνία Τύπος
NN (L) First Class Stable Yield Opportunities (X Cap)EUR267,5828/07/2021Σταθερού Εισοδήματος
NN (L) Alternative Beta (X Cap EUR)EUR436,1928/07/2021Δομημένα Προϊόντα
NN (L) Asia Income (X Cap)USD1357,6928/07/2021Μετοχικό
NN (L) Banking and Insurance (X Cap)USD819,4928/07/2021Μετοχικό
NN (L) Emerging Europe Equity (X Cap EUR)EUR69,6228/07/2021Μετοχικό
NN (L) First Class Protection (P Cap)EUR31,3428/07/2021Δομημένα Προϊόντα
NN (L) Energy (X Cap)USD772,5928/07/2021Μετοχικό
NN (L) European High Dividend (X Cap)EUR434,0128/07/2021Μετοχικό
NN (L) European Equity (X Cap)EUR71,4928/07/2021Μετοχικό
NN (L) Food and Beverages (X Cap)USD2388,7628/07/2021Μετοχικό
NN (L) Global High Dividend (X Cap EUR)EUR498,8728/07/2021Μετοχικό
NN (L) Global Equity Impact Opportunities (X Cap EUR)EUR610,0228/07/2021Μετοχικό
NN (L) Global Real Estate (X Cap)EUR1534,1928/07/2021Μετοχικό
NN (L) Greater China Equity (X Cap)USD1707,8928/07/2021Μετοχικό
NN (L) Health Care (X Cap)USD2714,628/07/2021Μετοχικό
NN (L) Smart Connectivity (X Cap) USDUSD2436,5528/07/2021Μετοχικό
NN (L) Smart Connectivity (X Cap) EUREUR7094,7528/07/2021Μετοχικό
NN (L) Japan Equity (X Cap)JPY520828/07/2021Μετοχικό
NN (L) Emerging Markets Enhanced Index Sustainable Equity (X Cap)USD2254,3528/07/2021Μετοχικό
NN (L) Climate & Environment (X Cap) USDUSD1513,2428/07/2021Μετοχικό
NN (L) Health & Well-being (X Cap) EUREUR1102,7828/07/2021Μετοχικό
NN (L) Global Sustainable Equity (X Cap)EUR531,2628/07/2021Μετοχικό
NN (L) US Enhanced Core Concentrated Equity (X Cap)USD192,6328/07/2021Μετοχικό
NN (L) Patrimonial Aggressive (X Cap)EUR976,9328/07/2021Μικτό (Multi Asset)
NN (L) Patrimonial Balanced (X Cap)EUR1598,7428/07/2021Μικτό (Multi Asset)
NN (L) Patrimonial Defensive (X Cap)EUR622,6728/07/2021Μικτό (Multi Asset)
NN (L) Asian Debt (Hard Currency) (X Cap)USD2022,4528/07/2021Σταθερού Εισοδήματος
NN (L) US Factor Credit (X Cap)USD1411,2928/07/2021Σταθερού Εισοδήματος
NN (L) Emerging Markets Debt (Hard Currency) (X Cap Hedged)EUR5155,5328/07/2021Σταθερού Εισοδήματος
NN (L) Emerging Markets Debt (Local Currency) (X Cap)USD48,7328/07/2021Σταθερού Εισοδήματος
NN (L) Euro Credit (X Cap)EUR186,7528/07/2021Σταθερού Εισοδήματος
NN (L) Euro Fixed Income (X CAP)EUR579,4428/07/2021Σταθερού Εισοδήματος
NN (L) Euro Liquidity (X Cap)EUR250,8528/07/2021Money Market
NN (L) Euromix Bond (X Cap)EUR167,2128/07/2021Σταθερού Εισοδήματος
NN (L) Global High Yield (X Cap Hedged EUR)EUR539,2228/07/2021Σταθερού Εισοδήματος
NN (L) Global Inflation Linked Bond (X Cap)EUR342,9828/07/2021Σταθερού Εισοδήματος
NN (L) US Credit (X Cap)USD1642,7228/07/2021Σταθερού Εισοδήματος
NN (L) Global Bond Opportunities - X Cap EUREUR884,8328/07/2021Σταθερού Εισοδήματος
NN (L) Global Bond Opportunities - X Cap EUR (hedged)EUR218,0728/07/2021Σταθερού Εισοδήματος
NN (L) Emerging Markets High Dividend - X Cap USDUSD67,6228/07/2021Μετοχικό
NN (L) EURO Equity - X Cap EUREUR175,0628/07/2021Μετοχικό
NN (L) Euro Income - X Cap EUREUR1443,6628/07/2021Μετοχικό
NN (L) European Real Estate - X Cap EUREUR1201,5628/07/2021Μετοχικό
NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable - X Cap EUR (hedged ii)EUR791,4528/07/2021Μικτό (Multi Asset)
NN (L) First Class Multi Asset - X Cap EUREUR291,4328/07/2021Μικτό (Multi Asset)
NN (L) European Sustainable Equity (X Cap)EUR551,9528/07/2021Μετοχικό
NN (L) Alternative Beta (X CAP USD)USD351,9228/07/2021Δομημένα Προϊόντα
NN (L) Commodity Enhanced (X CAP USD)USD164,8828/07/2021Δομημένα Προϊόντα
NN (L) Emerging Europe Equity (X CAP USD)USD100,2828/07/2021Μετοχικό
NN (L) Global High Dividend (X CAP USD)USD579,3628/07/2021Μετοχικό
NN (L) Global Equity Impact Opportunities (X CAP USD)USD546,4328/07/2021Μετοχικό
NN (L) US Growth Equity (X CAP USD)USD205,3528/07/2021Μετοχικό
NN (L) US High Dividend (X CAP USD)USD660,3528/07/2021Μετοχικό
NN (L) Emerging Markets Debt (Hard Currency) (X CAP USD)USD391,8728/07/2021Σταθερού Εισοδήματος
NN (L) Global High Yield (X CAP USD)USD434,0528/07/2021Σταθερού Εισοδήματος
NN (L) Climate & Environment (X Cap) EUREUR2106,8128/07/2021Μετοχικό
NN (L) Health & Well-being (X Cap) USDUSD228,928/07/2021Μετοχικό
NN (L) Global Bond Opportunities - X Cap USDUSD998,5528/07/2021Σταθερού Εισοδήματος
NN (L) Euro Sustainable Credit (excluding Financials) - X Cap EUREUR324,3128/07/2021Σταθερού Εισοδήματος
NN (L) Green Bond (X CAP) EUREUR253,9528/07/2021Σταθερού Εισοδήματος