Προϊόντα

Τίτλος Νόμισμα Τιμή Ημερομηνία Τύπος
NN (L) First Class Stable Yield Opportunities (X Cap)EUR264,7825/02/2021Σταθερού Εισοδήματος
NN (L) Alternative Beta (X Cap EUR)EUR406,7925/02/2021Δομημένα Προϊόντα
NN (L) Asia Income (X Cap)USD1526,8225/02/2021Μετοχικό
NN (L) Banking and Insurance (X Cap)USD752,625/02/2021Μετοχικό
NN (L) Emerging Europe Equity (X Cap EUR)EUR62,4625/02/2021Μετοχικό
NN (L) First Class Protection (P Cap)EUR30,525/02/2021Δομημένα Προϊόντα
NN (L) Energy (X Cap)USD790,7725/02/2021Μετοχικό
NN (L) European High Dividend (X Cap)EUR391,7425/02/2021Μετοχικό
NN (L) European Equity (X Cap)EUR62,2425/02/2021Μετοχικό
NN (L) Food and Beverages (X Cap)USD2179,525/02/2021Μετοχικό
NN (L) Global High Dividend (X Cap EUR)EUR451,4725/02/2021Μετοχικό
NN (L) Global Equity Impact Opportunities (X Cap EUR)EUR542,7725/02/2021Μετοχικό
NN (L) Global Real Estate (X Cap)EUR1310,3225/02/2021Μετοχικό
NN (L) Greater China Equity (X Cap)USD1992,9225/02/2021Μετοχικό
NN (L) Health Care (X Cap)USD2426,1625/02/2021Μετοχικό
NN (L) Smart Connectivity (X Cap) USDUSD2115,625/02/2021Μετοχικό
NN (L) Smart Connectivity (X Cap) EUREUR5946,4925/02/2021Μετοχικό
NN (L) Japan Equity (X Cap)JPY513225/02/2021Μετοχικό
NN (L) Emerging Markets Enhanced Index Sustainable Equity (X Cap)USD2434,3125/02/2021Μετοχικό
NN (L) Climate & Environment (X Cap) USDUSD1342,1725/02/2021Μετοχικό
NN (L) Health & Well-being (X Cap) EUREUR971,2325/02/2021Μετοχικό
NN (L) Global Sustainable Equity (X Cap)EUR445,5225/02/2021Μετοχικό
NN (L) US Enhanced Core Concentrated Equity (X Cap)USD166,1325/02/2021Μετοχικό
NN (L) Patrimonial Aggressive (X Cap)EUR897,2225/02/2021Μικτό (Multi Asset)
NN (L) Patrimonial Balanced (X Cap)EUR1505,1825/02/2021Μικτό (Multi Asset)
NN (L) Patrimonial Defensive (X Cap)EUR601,7125/02/2021Μικτό (Multi Asset)
NN (L) Asian Debt (Hard Currency) (X Cap)USD2054,6425/02/2021Σταθερού Εισοδήματος
NN (L) US Factor Credit (X Cap)USD1351,9625/02/2021Σταθερού Εισοδήματος
NN (L) Emerging Markets Debt (Hard Currency) (X Cap Hedged)EUR5036,5225/02/2021Σταθερού Εισοδήματος
NN (L) Emerging Markets Debt (Local Currency) (X Cap)USD49,8225/02/2021Σταθερού Εισοδήματος
NN (L) Euro Credit (X Cap)EUR184,3825/02/2021Σταθερού Εισοδήματος
NN (L) Euro Fixed Income (X CAP)EUR573,7725/02/2021Σταθερού Εισοδήματος
NN (L) Euro Liquidity (X Cap)EUR251,5225/02/2021Money Market
NN (L) Euromix Bond (X Cap)EUR166,9225/02/2021Σταθερού Εισοδήματος
NN (L) Global High Yield (X Cap Hedged EUR)EUR530,4625/02/2021Σταθερού Εισοδήματος
NN (L) Global Inflation Linked Bond (X Cap)EUR321,2825/02/2021Σταθερού Εισοδήματος
NN (L) US Credit (X Cap)USD1572,525/02/2021Σταθερού Εισοδήματος
NN (L) Global Bond Opportunities - X Cap EUREUR858,8325/02/2021Σταθερού Εισοδήματος
NN (L) Global Bond Opportunities - X Cap EUR (hedged)EUR216,2125/02/2021Σταθερού Εισοδήματος
NN (L) Emerging Markets High Dividend - X Cap USDUSD73,2325/02/2021Μετοχικό
NN (L) EURO Equity - X Cap EUREUR151,4625/02/2021Μετοχικό
NN (L) Euro Income - X Cap EUREUR1235,7925/02/2021Μετοχικό
NN (L) European Real Estate - X Cap EUREUR1005,3225/02/2021Μετοχικό
NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable - X Cap EUR (hedged ii)EUR730,7425/02/2021Μικτό (Multi Asset)
NN (L) First Class Multi Asset - X Cap EUREUR281,2725/02/2021Μικτό (Multi Asset)
NN (L) European Sustainable Equity (X Cap)EUR477,2125/02/2021Μετοχικό
NN (L) Alternative Beta (X CAP USD)USD34025/02/2021Δομημένα Προϊόντα
NN (L) Commodity Enhanced (X CAP USD)USD148,7225/02/2021Δομημένα Προϊόντα
NN (L) Emerging Europe Equity (X CAP USD)USD93,225/02/2021Μετοχικό
NN (L) Global High Dividend (X CAP USD)USD543,1525/02/2021Μετοχικό
NN (L) Global Equity Impact Opportunities (X CAP USD)USD503,6725/02/2021Μετοχικό
NN (L) US Growth Equity (X CAP USD)USD176,8325/02/2021Μετοχικό
NN (L) US High Dividend (X CAP USD)USD589,3525/02/2021Μετοχικό
NN (L) Emerging Markets Debt (Hard Currency) (X CAP USD)USD381,325/02/2021Σταθερού Εισοδήματος
NN (L) Global High Yield (X CAP USD)USD430,0525/02/2021Σταθερού Εισοδήματος
NN (L) Climate & Environment (X Cap) EUREUR1803,8125/02/2021Μετοχικό
NN (L) Health & Well-being (X Cap) USDUSD208,8525/02/2021Μετοχικό
NN (L) Global Bond Opportunities - X Cap USDUSD1004,0725/02/2021Σταθερού Εισοδήματος
NN (L) Euro Sustainable Credit (excluding Financials) - X Cap EUREUR320,0625/02/2021Σταθερού Εισοδήματος