Προϊόντα

Τίτλος Νόμισμα Τιμή Ημερομηνία Τύπος
NN (L) First Class Stable Yield Opportunities (X Cap)EUR263,0420/11/2020Σταθερού Εισοδήματος
NN (L) Alternative Beta (X Cap EUR)EUR396,120/11/2020Δομημένα Προϊόντα
NN (L) Asia Income (X Cap)USD1296,8920/11/2020Μετοχικό
NN (L) Banking and Insurance (X Cap)USD649,9220/11/2020Μετοχικό
NN (L) Emerging Europe Equity (X Cap EUR)EUR57,9320/11/2020Μετοχικό
NN (L) First Class Protection (P Cap)EUR30,2720/11/2020Δομημένα Προϊόντα
NN (L) Energy (X Cap)USD616,8320/11/2020Μετοχικό
NN (L) European High Dividend (X Cap)EUR371,0320/11/2020Μετοχικό
NN (L) European Equity (X Cap)EUR58,3820/11/2020Μετοχικό
NN (L) Food and Beverages (X Cap)USD2311,0520/11/2020Μετοχικό
NN (L) Global High Dividend (X Cap EUR)EUR425,1820/11/2020Μετοχικό
NN (L) Global Equity Impact Opportunities (X Cap EUR)EUR517,9720/11/2020Μετοχικό
NN (L) Global Real Estate (X Cap)EUR1275,5720/11/2020Μετοχικό
NN (L) Greater China Equity (X Cap)USD1628,2720/11/2020Μετοχικό
NN (L) Health Care (X Cap)USD2345,2920/11/2020Μετοχικό
NN (L) Smart Connectivity (X Cap) USDUSD2039,4420/11/2020Μετοχικό
NN (L) Smart Connectivity (X Cap) EUREUR5911,4320/11/2020Μετοχικό
NN (L) Japan Equity (X Cap)JPY438620/11/2020Μετοχικό
NN (L) Emerging Markets Enhanced Index Sustainable Equity (X Cap)USD2108,5720/11/2020Μετοχικό
NN (L) Climate & Environment (X Cap) USDUSD1273,1920/11/2020Μετοχικό
NN (L) Health & Well-being (X Cap) EUREUR925,7520/11/2020Μετοχικό
NN (L) Global Sustainable Equity (X Cap)EUR423,8720/11/2020Μετοχικό
NN (L) US Enhanced Core Concentrated Equity (X Cap)USD154,3620/11/2020Μετοχικό
NN (L) Patrimonial Aggressive (X Cap)EUR853,6520/11/2020Μικτό (Multi Asset)
NN (L) Patrimonial Balanced (X Cap)EUR1465,0320/11/2020Μικτό (Multi Asset)
NN (L) Patrimonial Defensive (X Cap)EUR599,5520/11/2020Μικτό (Multi Asset)
NN (L) Asian Debt (Hard Currency) (X Cap)USD2035,2120/11/2020Σταθερού Εισοδήματος
NN (L) US Factor Credit (X Cap)USD1384,4220/11/2020Σταθερού Εισοδήματος
NN (L) Emerging Markets Debt (Hard Currency) (X Cap Hedged)EUR5095,4920/11/2020Σταθερού Εισοδήματος
NN (L) Emerging Markets Debt (Local Currency) (X Cap)USD49,0920/11/2020Σταθερού Εισοδήματος
NN (L) Euro Credit (X Cap)EUR185,6120/11/2020Σταθερού Εισοδήματος
NN (L) Euro Fixed Income (X CAP)EUR582,8420/11/2020Σταθερού Εισοδήματος
NN (L) Euro Liquidity (X Cap)EUR251,920/11/2020Money Market
NN (L) Euromix Bond (X Cap)EUR168,7720/11/2020Σταθερού Εισοδήματος
NN (L) Global High Yield (X Cap Hedged EUR)EUR512,7820/11/2020Σταθερού Εισοδήματος
NN (L) Global Inflation Linked Bond (X Cap)EUR329,2720/11/2020Σταθερού Εισοδήματος
NN (L) US Credit (X Cap)USD1628,2320/11/2020Σταθερού Εισοδήματος
NN (L) Global Bond Opportunities - X Cap EUREUR854,8220/11/2020Σταθερού Εισοδήματος
NN (L) Global Bond Opportunities - X Cap EUR (hedged)EUR211,6420/11/2020Σταθερού Εισοδήματος
NN (L) Emerging Markets High Dividend - X Cap USDUSD64,8220/11/2020Μετοχικό
NN (L) EURO Equity - X Cap EUREUR142,8120/11/2020Μετοχικό
NN (L) Euro Income - X Cap EUREUR1170,8520/11/2020Μετοχικό
NN (L) European Real Estate - X Cap EUREUR102820/11/2020Μετοχικό
NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable - X Cap EUR (hedged ii)EUR722,7420/11/2020Μικτό (Multi Asset)
NN (L) First Class Multi Asset - X Cap EUREUR279,9720/11/2020Μικτό (Multi Asset)
NN (L) European Sustainable Equity (X Cap)EUR458,2620/11/2020Μετοχικό
NN (L) Alternative Beta (X CAP USD)USD321,0520/11/2020Δομημένα Προϊόντα
NN (L) Commodity Enhanced (X CAP USD)USD127,8420/11/2020Δομημένα Προϊόντα
NN (L) Emerging Europe Equity (X CAP USD)USD83,8220/11/2020Μετοχικό
NN (L) Global High Dividend (X CAP USD)USD496,0320/11/2020Μετοχικό
NN (L) Global Equity Impact Opportunities (X CAP USD)USD466,120/11/2020Μετοχικό
NN (L) US Growth Equity (X CAP USD)USD165,2520/11/2020Μετοχικό
NN (L) US High Dividend (X CAP USD)USD55820/11/2020Μετοχικό
NN (L) Emerging Markets Debt (Hard Currency) (X CAP USD)USD384,6220/11/2020Σταθερού Εισοδήματος
NN (L) Global High Yield (X CAP USD)USD410,5420/11/2020Σταθερού Εισοδήματος
NN (L) Climate & Environment (X Cap) EUREUR1764,5220/11/2020Μετοχικό
NN (L) Health & Well-being (X Cap) USDUSD193,0420/11/2020Μετοχικό
NN (L) Global Bond Opportunities - X Cap USDUSD969,1320/11/2020Σταθερού Εισοδήματος
NN (L) Euro Sustainable Credit (excluding Financials) - X Cap EUREUR323,5520/11/2020Σταθερού Εισοδήματος