Προϊόντα

Τίτλος Νόμισμα Τιμή Ημερομηνία Τύπος
NN (L) First Class Stable Yield Opportunities (X Cap)EUR242,9519/05/2022Σταθερού Εισοδήματος
NN (L) Alternative Beta (X Cap EUR)EUR465,919/05/2022Δομημένα Προϊόντα
NN (L) Asia Income (X Cap)USD1089,719/05/2022Μετοχικό
NN (L) Banking and Insurance (X Cap)USD742,5119/05/2022Μετοχικό
NN (L) Emerging Europe Equity (X Cap EUR)EUR38,8328/02/2022Μετοχικό
NN (L) First Class Protection (P Cap)EUR30,2719/05/2022Δομημένα Προϊόντα
NN (L) Energy (X Cap)USD1159,7619/05/2022Μετοχικό
NN (L) European High Dividend (X Cap)EUR445,5319/05/2022Μετοχικό
NN (L) European Equity (X Cap)EUR69,0619/05/2022Μετοχικό
NN (L) Food and Beverages (X Cap)USD2208,2419/05/2022Μετοχικό
NN (L) Global High Dividend (X Cap EUR)EUR535,1419/05/2022Μετοχικό
NN (L) Global Equity Impact Opportunities (X Cap EUR)EUR488,6819/05/2022Μετοχικό
NN (L) Global Real Estate (X Cap)EUR1485,0419/05/2022Μετοχικό
NN (L) Greater China Equity (X Cap)USD1118,2919/05/2022Μετοχικό
NN (L) Health Care (X Cap)USD2440,9919/05/2022Μετοχικό
NN (L) Smart Connectivity (X Cap) USDUSD1657,8419/05/2022Μετοχικό
NN (L) Smart Connectivity (X Cap) EUREUR5378,6619/05/2022Μετοχικό
NN (L) Japan Equity (X Cap)JPY542119/05/2022Μετοχικό
NN (L) Emerging Markets Enhanced Index Sustainable Equity (X Cap)USD1809,419/05/2022Μετοχικό
NN (L) Climate & Environment (X Cap) USDUSD1133,8119/05/2022Μετοχικό
NN (L) Health & Well-being (X Cap) EUREUR964,0119/05/2022Μετοχικό
NN (L) Global Sustainable Equity (X Cap)EUR462,9419/05/2022Μετοχικό
NN (L) US Enhanced Core Concentrated Equity (X Cap)USD167,7719/05/2022Μετοχικό
NN (L) Patrimonial Aggressive (X Cap)EUR909,7319/05/2022Μικτό (Multi Asset)
NN (L) Patrimonial Balanced (X Cap)EUR1455,9519/05/2022Μικτό (Multi Asset)
NN (L) Patrimonial Defensive (X Cap)EUR553,9919/05/2022Μικτό (Multi Asset)
NN (L) Asian Debt (Hard Currency) (X Cap)USD1694,0519/05/2022Σταθερού Εισοδήματος
NN (L) US Factor Credit (X Cap)USD1216,0119/05/2022Σταθερού Εισοδήματος
NN (L) Euro Liquidity (X Cap)EUR249,4519/05/2022Money Market
NN (L) Emerging Markets Debt (Local Currency) (X Cap)USD45,219/05/2022Σταθερού Εισοδήματος
NN (L) Euro Credit (X Cap)EUR167,819/05/2022Σταθερού Εισοδήματος
NN (L) Euro Fixed Income (X CAP)EUR501,5819/05/2022Σταθερού Εισοδήματος
NN (L) Emerging Markets Debt (Hard Currency) (X Cap Hedged)EUR4083,9719/05/2022Σταθερού Εισοδήματος
NN (L) Euromix Bond (X Cap)EUR155,6719/05/2022Σταθερού Εισοδήματος
NN (L) Global High Yield (X Cap Hedged EUR)EUR475,1219/05/2022Σταθερού Εισοδήματος
NN (L) Global Inflation Linked Bond (X Cap)EUR311,5219/05/2022Σταθερού Εισοδήματος
NN (L) US Credit (X Cap)USD1387,119/05/2022Σταθερού Εισοδήματος
NN (L) Global Bond Opportunities - X Cap EUREUR811,8719/05/2022Σταθερού Εισοδήματος
NN (L) Global Bond Opportunities - X Cap EUR (hedged)EUR187,9519/05/2022Σταθερού Εισοδήματος
NN (L) Emerging Markets High Dividend - X Cap USDUSD52,5119/05/2022Μετοχικό
NN (L) EURO Equity - X Cap EUREUR155,7119/05/2022Μετοχικό
NN (L) Euro Income - X Cap EUREUR1289,6319/05/2022Μετοχικό
NN (L) European Real Estate - X Cap EUREUR1007,2119/05/2022Μετοχικό
NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable - X Cap EUR (hedged ii)EUR680,3619/05/2022Μικτό (Multi Asset)
NN (L) First Class Multi Asset - X Cap EUREUR264,2519/05/2022Μικτό (Multi Asset)
NN (L) European Sustainable Equity (X Cap)EUR471,5819/05/2022Μετοχικό
NN (L) Alternative Beta (X CAP USD)USD337,3519/05/2022Δομημένα Προϊόντα
NN (L) Commodity Enhanced (X CAP USD)USD220,3219/05/2022Δομημένα Προϊόντα
NN (L) Emerging Europe Equity (X CAP USD)USD53,2528/02/2022Μετοχικό
NN (L) Global High Dividend (X CAP USD)USD557,819/05/2022Μετοχικό
NN (L) Global Equity Impact Opportunities (X CAP USD)USD392,8919/05/2022Μετοχικό
NN (L) US High Dividend (X CAP USD)USD655,4719/05/2022Μετοχικό
NN (L) Emerging Markets Debt (Hard Currency) (X CAP USD)USD313,9219/05/2022Σταθερού Εισοδήματος
NN (L) Global High Yield (X CAP USD)USD372,6119/05/2022Σταθερού Εισοδήματος
NN (L) Climate & Environment (X Cap) EUREUR1758,8619/05/2022Μετοχικό
NN (L) Health & Well-being (X Cap) USDUSD179,5819/05/2022Μετοχικό
NN (L) Global Bond Opportunities - X Cap USDUSD822,2519/05/2022Σταθερού Εισοδήματος
NN (L) Euro Sustainable Credit (excluding Financials) - X Cap EUREUR289,5219/05/2022Σταθερού Εισοδήματος
NN (L) Green Bond (X CAP) EUREUR217,2419/05/2022Σταθερού Εισοδήματος