Προϊόντα

Τίτλος Νόμισμα Τιμή Ημερομηνία Τύπος
NN (L) First Class Stable Yield Opportunities (X Cap)EUR264,9521/10/2021Σταθερού Εισοδήματος
NN (L) Alternative Beta (X Cap EUR)EUR451,4621/10/2021Δομημένα Προϊόντα
NN (L) Asia Income (X Cap)USD1408,2221/10/2021Μετοχικό
NN (L) Banking and Insurance (X Cap)USD889,4521/10/2021Μετοχικό
NN (L) Emerging Europe Equity (X Cap EUR)EUR77,4921/10/2021Μετοχικό
NN (L) First Class Protection (P Cap)EUR31,2821/10/2021Δομημένα Προϊόντα
NN (L) Energy (X Cap)USD907,6221/10/2021Μετοχικό
NN (L) European High Dividend (X Cap)EUR447,6921/10/2021Μετοχικό
NN (L) European Equity (X Cap)EUR73,9921/10/2021Μετοχικό
NN (L) Food and Beverages (X Cap)USD2386,121/10/2021Μετοχικό
NN (L) Global High Dividend (X Cap EUR)EUR520,121/10/2021Μετοχικό
NN (L) Global Equity Impact Opportunities (X Cap EUR)EUR644,6821/10/2021Μετοχικό
NN (L) Global Real Estate (X Cap)EUR1567,0221/10/2021Μετοχικό
NN (L) Greater China Equity (X Cap)USD1762,7821/10/2021Μετοχικό
NN (L) Health Care (X Cap)USD2671,3821/10/2021Μετοχικό
NN (L) Smart Connectivity (X Cap) USDUSD2506,2421/10/2021Μετοχικό
NN (L) Smart Connectivity (X Cap) EUREUR7393,7121/10/2021Μετοχικό
NN (L) Japan Equity (X Cap)JPY542321/10/2021Μετοχικό
NN (L) Emerging Markets Enhanced Index Sustainable Equity (X Cap)USD2297,4421/10/2021Μετοχικό
NN (L) Climate & Environment (X Cap) USDUSD1582,4421/10/2021Μετοχικό
NN (L) Health & Well-being (X Cap) EUREUR1159,3321/10/2021Μετοχικό
NN (L) Global Sustainable Equity (X Cap)EUR562,8221/10/2021Μετοχικό
NN (L) US Enhanced Core Concentrated Equity (X Cap)USD196,6421/10/2021Μετοχικό
NN (L) Patrimonial Aggressive (X Cap)EUR1003,5221/10/2021Μικτό (Multi Asset)
NN (L) Patrimonial Balanced (X Cap)EUR1614,521/10/2021Μικτό (Multi Asset)
NN (L) Patrimonial Defensive (X Cap)EUR618,1321/10/2021Μικτό (Multi Asset)
NN (L) Asian Debt (Hard Currency) (X Cap)USD1933,1321/10/2021Σταθερού Εισοδήματος
NN (L) US Factor Credit (X Cap)USD1383,8121/10/2021Σταθερού Εισοδήματος
NN (L) Emerging Markets Debt (Hard Currency) (X Cap Hedged)EUR5016,2921/10/2021Σταθερού Εισοδήματος
NN (L) Emerging Markets Debt (Local Currency) (X Cap)USD48,4921/10/2021Σταθερού Εισοδήματος
NN (L) Euro Credit (X Cap)EUR183,6321/10/2021Σταθερού Εισοδήματος
NN (L) Euro Fixed Income (X CAP)EUR566,3721/10/2021Σταθερού Εισοδήματος
NN (L) Euro Liquidity (X Cap)EUR250,4421/10/2021Money Market
NN (L) Euromix Bond (X Cap)EUR164,2621/10/2021Σταθερού Εισοδήματος
NN (L) Global High Yield (X Cap Hedged EUR)EUR536,7421/10/2021Σταθερού Εισοδήματος
NN (L) Global Inflation Linked Bond (X Cap)EUR342,9521/10/2021Σταθερού Εισοδήματος
NN (L) US Credit (X Cap)USD1604,4421/10/2021Σταθερού Εισοδήματος
NN (L) Global Bond Opportunities - X Cap EUREUR887,2321/10/2021Σταθερού Εισοδήματος
NN (L) Global Bond Opportunities - X Cap EUR (hedged)EUR216,521/10/2021Σταθερού Εισοδήματος
NN (L) Emerging Markets High Dividend - X Cap USDUSD67,0621/10/2021Μετοχικό
NN (L) EURO Equity - X Cap EUREUR177,5521/10/2021Μετοχικό
NN (L) Euro Income - X Cap EUREUR1467,5421/10/2021Μετοχικό
NN (L) European Real Estate - X Cap EUREUR1184,8321/10/2021Μετοχικό
NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable - X Cap EUR (hedged ii)EUR786,0621/10/2021Μικτό (Multi Asset)
NN (L) First Class Multi Asset - X Cap EUREUR290,8321/10/2021Μικτό (Multi Asset)
NN (L) European Sustainable Equity (X Cap)EUR559,7521/10/2021Μετοχικό
NN (L) Alternative Beta (X CAP USD)USD359,521/10/2021Δομημένα Προϊόντα
NN (L) Commodity Enhanced (X CAP USD)USD175,2321/10/2021Δομημένα Προϊόντα
NN (L) Emerging Europe Equity (X CAP USD)USD110,1821/10/2021Μετοχικό
NN (L) Global High Dividend (X CAP USD)USD596,1621/10/2021Μετοχικό
NN (L) Global Equity Impact Opportunities (X CAP USD)USD569,9821/10/2021Μετοχικό
NN (L) US High Dividend (X CAP USD)USD675,8321/10/2021Μετοχικό
NN (L) Emerging Markets Debt (Hard Currency) (X CAP USD)USD382,0521/10/2021Σταθερού Εισοδήματος
NN (L) Global High Yield (X CAP USD)USD431,1221/10/2021Σταθερού Εισοδήματος
NN (L) Climate & Environment (X Cap) EUREUR2232,1421/10/2021Μετοχικό
NN (L) Health & Well-being (X Cap) USDUSD237,5121/10/2021Μετοχικό
NN (L) Global Bond Opportunities - X Cap USDUSD988,2421/10/2021Σταθερού Εισοδήματος
NN (L) Euro Sustainable Credit (excluding Financials) - X Cap EUREUR318,2521/10/2021Σταθερού Εισοδήματος
NN (L) Green Bond (X CAP) EUREUR247,4521/10/2021Σταθερού Εισοδήματος