Προϊόντα

Τίτλος Νόμισμα Τιμή Ημερομηνία Τύπος
NN (L) First Class Stable Yield Opportunities (X Cap)EUR265,8706/05/2021Σταθερού Εισοδήματος
NN (L) Alternative Beta (X Cap EUR)EUR424,5506/05/2021Δομημένα Προϊόντα
NN (L) Asia Income (X Cap)USD1422,5606/05/2021Μετοχικό
NN (L) Banking and Insurance (X Cap)USD834,8706/05/2021Μετοχικό
NN (L) Emerging Europe Equity (X Cap EUR)EUR65,2706/05/2021Μετοχικό
NN (L) First Class Protection (P Cap)EUR31,2606/05/2021Δομημένα Προϊόντα
NN (L) Energy (X Cap)USD818,8606/05/2021Μετοχικό
NN (L) European High Dividend (X Cap)EUR425,3406/05/2021Μετοχικό
NN (L) European Equity (X Cap)EUR68,3506/05/2021Μετοχικό
NN (L) Food and Beverages (X Cap)USD2355,1506/05/2021Μετοχικό
NN (L) Global High Dividend (X Cap EUR)EUR487,7606/05/2021Μετοχικό
NN (L) Global Equity Impact Opportunities (X Cap EUR)EUR554,6306/05/2021Μετοχικό
NN (L) Global Real Estate (X Cap)EUR1404,7706/05/2021Μετοχικό
NN (L) Greater China Equity (X Cap)USD1789,0306/05/2021Μετοχικό
NN (L) Health Care (X Cap)USD2566,9706/05/2021Μετοχικό
NN (L) Smart Connectivity (X Cap) USDUSD2194,3906/05/2021Μετοχικό
NN (L) Smart Connectivity (X Cap) EUREUR6252,2106/05/2021Μετοχικό
NN (L) Japan Equity (X Cap)JPY529106/05/2021Μετοχικό
NN (L) Emerging Markets Enhanced Index Sustainable Equity (X Cap)USD2370,3306/05/2021Μετοχικό
NN (L) Climate & Environment (X Cap) USDUSD1407,4606/05/2021Μετοχικό
NN (L) Health & Well-being (X Cap) EUREUR1017,2906/05/2021Μετοχικό
NN (L) Global Sustainable Equity (X Cap)EUR480,4706/05/2021Μετοχικό
NN (L) US Enhanced Core Concentrated Equity (X Cap)USD183,3506/05/2021Μετοχικό
NN (L) Patrimonial Aggressive (X Cap)EUR939,8506/05/2021Μικτό (Multi Asset)
NN (L) Patrimonial Balanced (X Cap)EUR1551,9506/05/2021Μικτό (Multi Asset)
NN (L) Patrimonial Defensive (X Cap)EUR609,9706/05/2021Μικτό (Multi Asset)
NN (L) Asian Debt (Hard Currency) (X Cap)USD2043,2106/05/2021Σταθερού Εισοδήματος
NN (L) US Factor Credit (X Cap)USD1369,8606/05/2021Σταθερού Εισοδήματος
NN (L) Emerging Markets Debt (Hard Currency) (X Cap Hedged)EUR5099,506/05/2021Σταθερού Εισοδήματος
NN (L) Emerging Markets Debt (Local Currency) (X Cap)USD49,3506/05/2021Σταθερού Εισοδήματος
NN (L) Euro Credit (X Cap)EUR184,8206/05/2021Σταθερού Εισοδήματος
NN (L) Euro Fixed Income (X CAP)EUR571,8806/05/2021Σταθερού Εισοδήματος
NN (L) Euro Liquidity (X Cap)EUR251,2106/05/2021Money Market
NN (L) Euromix Bond (X Cap)EUR166,6706/05/2021Σταθερού Εισοδήματος
NN (L) Global High Yield (X Cap Hedged EUR)EUR535,3206/05/2021Σταθερού Εισοδήματος
NN (L) Global Inflation Linked Bond (X Cap)EUR328,9706/05/2021Σταθερού Εισοδήματος
NN (L) US Credit (X Cap)USD1591,3406/05/2021Σταθερού Εισοδήματος
NN (L) Global Bond Opportunities - X Cap EUREUR868,906/05/2021Σταθερού Εισοδήματος
NN (L) Global Bond Opportunities - X Cap EUR (hedged)EUR217,206/05/2021Σταθερού Εισοδήματος
NN (L) Emerging Markets High Dividend - X Cap USDUSD71,4806/05/2021Μετοχικό
NN (L) EURO Equity - X Cap EUREUR167,9606/05/2021Μετοχικό
NN (L) Euro Income - X Cap EUREUR1374,0806/05/2021Μετοχικό
NN (L) European Real Estate - X Cap EUREUR1074,0406/05/2021Μετοχικό
NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable - X Cap EUR (hedged ii)EUR760,906/05/2021Μικτό (Multi Asset)
NN (L) First Class Multi Asset - X Cap EUREUR285,7706/05/2021Μικτό (Multi Asset)
NN (L) European Sustainable Equity (X Cap)EUR514,9906/05/2021Μετοχικό
NN (L) Alternative Beta (X CAP USD)USD350,0606/05/2021Δομημένα Προϊόντα
NN (L) Commodity Enhanced (X CAP USD)USD158,406/05/2021Δομημένα Προϊόντα
NN (L) Emerging Europe Equity (X CAP USD)USD96,0806/05/2021Μετοχικό
NN (L) Global High Dividend (X CAP USD)USD578,906/05/2021Μετοχικό
NN (L) Global Equity Impact Opportunities (X CAP USD)USD507,7306/05/2021Μετοχικό
NN (L) US Growth Equity (X CAP USD)USD183,3406/05/2021Μετοχικό
NN (L) US High Dividend (X CAP USD)USD653,6306/05/2021Μετοχικό
NN (L) Emerging Markets Debt (Hard Currency) (X CAP USD)USD386,9306/05/2021Σταθερού Εισοδήματος
NN (L) Global High Yield (X CAP USD)USD432,7906/05/2021Σταθερού Εισοδήματος
NN (L) Climate & Environment (X Cap) EUREUR1917,4106/05/2021Μετοχικό
NN (L) Health & Well-being (X Cap) USDUSD215,806/05/2021Μετοχικό
NN (L) Global Bond Opportunities - X Cap USDUSD1002,1306/05/2021Σταθερού Εισοδήματος
NN (L) Euro Sustainable Credit (excluding Financials) - X Cap EUREUR320,3606/05/2021Σταθερού Εισοδήματος
NN (L) Green Bond (X CAP) EUREUR248,9306/05/2021Σταθερού Εισοδήματος