Προϊόντα

Τίτλος Νόμισμα Τιμή Ημερομηνία Τύπος
NN (L) First Class Stable Yield Opportunities (X Cap)EUR229,2626/09/2022Σταθερού Εισοδήματος
NN (L) Alternative Beta (X Cap EUR)EUR505,0626/09/2022Δομημένα Προϊόντα
NN (L) Asia Income (X Cap)USD902,3426/09/2022Μετοχικό
NN (L) Banking and Insurance (X Cap)USD665,7626/09/2022Μετοχικό
NN (L) Emerging Europe Equity (X Cap EUR)EUR38,8328/02/2022Μετοχικό
NN (L) First Class Protection (P Cap)EUR29,8226/09/2022Δομημένα Προϊόντα
NN (L) Energy (X Cap)USD977,1426/09/2022Μετοχικό
NN (L) European High Dividend (X Cap)EUR404,2726/09/2022Μετοχικό
NN (L) European Equity (X Cap)EUR62,5926/09/2022Μετοχικό
NN (L) Food and Beverages (X Cap)USD2121,7426/09/2022Μετοχικό
NN (L) Global High Dividend (X Cap EUR)EUR518,7226/09/2022Μετοχικό
NN (L) Global Equity Impact Opportunities (X Cap EUR)EUR500,3126/09/2022Μετοχικό
NN (L) Global Real Estate (X Cap)EUR1356,4126/09/2022Μετοχικό
NN (L) Greater China Equity (X Cap)USD928,3626/09/2022Μετοχικό
NN (L) Health Care (X Cap)USD2290,1826/09/2022Μετοχικό
NN (L) Smart Connectivity (X Cap) USDUSD1522,7926/09/2022Μετοχικό
NN (L) Smart Connectivity (X Cap) EUREUR5422,3826/09/2022Μετοχικό
NN (L) Japan Equity (X Cap)JPY541026/09/2022Μετοχικό
NN (L) Emerging Markets Enhanced Index Sustainable Equity (X Cap)USD1618,7726/09/2022Μετοχικό
NN (L) Climate & Environment (X Cap) USDUSD1068,0426/09/2022Μετοχικό
NN (L) Health & Well-being (X Cap) EUREUR958,0626/09/2022Μετοχικό
NN (L) Global Sustainable Equity (X Cap)EUR469,0526/09/2022Μετοχικό
NN (L) US Enhanced Core Concentrated Equity (X Cap)USD156,6926/09/2022Μετοχικό
NN (L) Patrimonial Aggressive (X Cap)EUR897,0426/09/2022Μικτό (Multi Asset)
NN (L) Patrimonial Balanced (X Cap)EUR1403,1426/09/2022Μικτό (Multi Asset)
NN (L) Patrimonial Defensive (X Cap)EUR520,6126/09/2022Μικτό (Multi Asset)
NN (L) Asian Debt (Hard Currency) (X Cap)USD1585,1526/09/2022Σταθερού Εισοδήματος
NN (L) US Factor Credit (X Cap)USD1138,7326/09/2022Σταθερού Εισοδήματος
NN (L) Euro Liquidity (X Cap)EUR249,1626/09/2022Money Market
NN (L) Emerging Markets Debt (Local Currency) (X Cap)USD42,3326/09/2022Σταθερού Εισοδήματος
NN (L) Euro Credit (X Cap)EUR156,8226/09/2022Σταθερού Εισοδήματος
NN (L) Euro Fixed Income (X CAP)EUR451,1926/09/2022Σταθερού Εισοδήματος
NN (L) Emerging Markets Debt (Hard Currency) (X Cap Hedged)EUR3666,9726/09/2022Σταθερού Εισοδήματος
NN (L) Euromix Bond (X Cap)EUR146,6626/09/2022Σταθερού Εισοδήματος
NN (L) Global High Yield (X Cap Hedged EUR)EUR444,6226/09/2022Σταθερού Εισοδήματος
NN (L) Global Inflation Linked Bond (X Cap)EUR267,0726/09/2022Σταθερού Εισοδήματος
NN (L) US Credit (X Cap)USD1301,6926/09/2022Σταθερού Εισοδήματος
NN (L) Global Bond Opportunities - X Cap EUREUR762,5526/09/2022Σταθερού Εισοδήματος
NN (L) Global Bond Opportunities - X Cap EUR (hedged)EUR168,2526/09/2022Σταθερού Εισοδήματος
NN (L) Emerging Markets High Dividend - X Cap USDUSD45,7726/09/2022Μετοχικό
NN (L) EURO Equity - X Cap EUREUR140,726/09/2022Μετοχικό
NN (L) Euro Income - X Cap EUREUR1176,5126/09/2022Μετοχικό
NN (L) European Real Estate - X Cap EUREUR696,0826/09/2022Μετοχικό
NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable - X Cap EUR (hedged ii)EUR633,4426/09/2022Μικτό (Multi Asset)
NN (L) First Class Multi Asset - X Cap EUREUR249,1126/09/2022Μικτό (Multi Asset)
NN (L) European Sustainable Equity (X Cap)EUR438,3126/09/2022Μετοχικό
NN (L) Alternative Beta (X CAP USD)USD333,2126/09/2022Δομημένα Προϊόντα
NN (L) Commodity Enhanced (X CAP USD)USD183,2226/09/2022Δομημένα Προϊόντα
NN (L) Emerging Europe Equity (X CAP USD)USD53,2528/02/2022Μετοχικό
NN (L) Global High Dividend (X CAP USD)USD492,6626/09/2022Μετοχικό
NN (L) Global Equity Impact Opportunities (X CAP USD)USD366,4926/09/2022Μετοχικό
NN (L) US High Dividend (X CAP USD)USD612,9226/09/2022Μετοχικό
NN (L) Emerging Markets Debt (Hard Currency) (X CAP USD)USD284,9926/09/2022Σταθερού Εισοδήματος
NN (L) Global High Yield (X CAP USD)USD341,3426/09/2022Σταθερού Εισοδήματος
NN (L) Climate & Environment (X Cap) EUREUR1818,426/09/2022Μετοχικό
NN (L) Health & Well-being (X Cap) USDUSD162,6126/09/2022Μετοχικό
NN (L) Global Bond Opportunities - X Cap USDUSD703,6726/09/2022Σταθερού Εισοδήματος
NN (L) Euro Sustainable Credit (excluding Financials) - X Cap EUREUR270,3126/09/2022Σταθερού Εισοδήματος
NN (L) Green Bond (X CAP) EUREUR196,8626/09/2022Σταθερού Εισοδήματος