Η εταιρία

3K Investment Partners Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων


ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ

Άδεια σύστασης ως εταιρία διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων με την Απόφαση 38476/Β 1288/13-09-1990 ΥΠΕΘΟ

Άδεια για την παροχή των υπηρεσιών της παρ. 1α του Άρθρου 2 του Ν. 2396/1996 (μετέπειτα υπηρεσίες της παρ. 2 του Άρθρου 12, του Ν.4099/2012) με την Απόφαση 15/340/1.6.2005 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Άδεια λειτουργίας ως ΑΕΔΟΕΕ με την  Απόφαση 3/788/15.6.2017 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

 

Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 1003501000 - Εποπτεύουσα Αρχή: Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

 

 

Το όραμά μας

Θέλουμε να είμαστε μία  επενδυτική εταιρία που βασίζεται σε επενδύσεις αξίας και προσφέρει εξαιρετικές λύσεις στους πελάτες της. Το όραμά μας αυτό μας κινητοποιεί για το μέλλον και μας ωθεί να πετυχαίνουμε περισσότερα.

 

Ιστορία

Η 3K Investment Partners Μονοπρόσωπη Α.Ε.Δ.Α.Κ. έχει ήδη μία παρουσία πολλών ετών στην Ελληνική αγορά, (συστάθηκε το 1990)  και έχει διαγράψει μία επιτυχημένη πορεία στο χώρο της διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων και στην αντιπροσώπευση και διάθεση μίας μεγάλης γκάμας ΟΣΕΚΑ Λουξεμβούργου της ΝΝ Investment Partners (πρώην ING Investment Management), παραμένοντας πάντα προσηλωμένη στην επίτευξη σημαντικών αποδόσεων και στην παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας στους πελάτες της.

 

Η 3K Investment Partners Α.Ε.Δ.Α.Κ από το 2014 ανήκει εξ ολοκλήρου στην 3Κ Ανώνυμη Επενδυτική Εταιρεία. H 3K Επενδυτική Α.Ε έχει συσταθεί από ομάδα επιτυχημένων Ελλήνων επιχειρηματιών (Τάκης Κανελλόπουλος, Γεώργιος Κουφόπουλος) και στελεχών καθαυτής της 3K Investment Partners. Περίπου το 97,5% της 3K Επενδυτική Α.Ε ανήκει σε στελέχη και εργαζομένους της 3K Investment Partners.

 

Προϊόντα - Υπηρεσίες

Αυτή τη στιγμή η 3K Investment Partners Μονοπρόσωπη ΑΕΔΑΚ διαχειρίζεται 8 αμοιβαία κεφάλαια, τα οποία έχουν καταγράψει ένα σταθερό και συστηματικό ιστορικό εξαιρετικών αποδόσεων τόσο σε ανοδικές όσο και σε καθοδικές κινήσεις της αγοράς, βάσει διάφανων και ξεκάθαρων διαδικασιών επενδύσεων και αυστηρής διαχείρισης κινδύνων. Ταυτόχρονα, υποστηρίζει το δίκτυο πωλήσεων και τους πελάτες της ΝΝ Hellas καθώς και τα λοιπά δίκτυα διάθεσης των ΟΣΕΚΑ NN Investment Partners Λουξεμβούργου ως αντιπρόσωπος της ΝΝ Investment Partners σε Ελλάδα και Κύπρο.

 

 Η Εταιρεία μπορεί να παρέχει επιπρόσθετα, σύμφωνα με το καταστατικό της και βάσει άδειας  της  Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (ν.4099/2012) και τις ακόλουθες υπηρεσίες:

 

- διαχείριση χαρτοφυλακίων επενδύσεων, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που ανήκουν σε συνταξιοδοτικά ταμεία, βάσει εντολών που παρέχονται από τους πελάτες σε διακριτική βάση και για κάθε πελάτη χωριστά, εφόσον τα χαρτοφυλάκια περιλαμβάνουν ένα ή περισσότερα από τα χρηματοπιστωτικά μέσα που απαριθμούνται στο τμήμα Γ του Παραρτήματος Ι του ν. 4514/2018, όπως ισχύει,

- επενδυτικές συμβουλές για ένα ή περισσότερα από τα χρηματοπιστωτικά μέσα που αναφέρονται στο άρθρο 5 του ν.3606/2007, όπως ισχύει,

- φύλαξη και διοικητική διαχείριση μεριδίων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων.

 

 

Μοναδική μέτοχος της 3K Investment Partners  είναι η εταιρία 3K Επενδυτική ΑΕ, η οποία δραστηριοποιείται στον ευρύτερο χώρο των επιχειρηματικών επενδύσεων.

 

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι: