3K Α/Κ Μετοχικό Εσωτερικού Κατηγορία Μεριδίου Ε

Ημερομηνία Αποτίμησης

2022-12-01

Καθαρή Τιμή Μεριδίου

9,6715

Επίπεδο κινδύνου

MorningStar

Επενδυτικός Στόχος

Επενδυτικό σκοπό του αμοιβαίου κεφαλαίου αποτελεί η επίτευξη υπεραξιών μέσω της επένδυσης κυρίως σε μετοχικούς τίτλους εταιριών εισηγμένων στοΧρηματιστήριο Αθηνών (Χ.Α.). Για την υλοποίηση του σκοπού του το αμοιβαίο κεφάλαιο επενδύει τουλάχιστον 65% του ενεργητικού του σε μετοχές του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Δευτερευόντως,δύναται να επενδύει μέρος του ενεργητικού του σε μετοχές εταιριών του εξωτερικού επιδιώκοντας την μεγιστοποίηση των αποδόσεών του. Δύναται επίσης να επενδύει σε μικρότερα ποσοστά και σε άλλες κινητές αξίες εισηγμένες ή προς εισαγωγή σε οργανωμένη αγορά κράτους μέλους της Ε.Ε. ή σε εποπτευόμενη αγορά τρίτης χώρας, μέσα χρηματαγοράς εισηγμένα ή μη εισηγμένα σε οργανωμένη αγορά της Ε.Ε. ή σε εποπτευόμενη αγορά τρίτης χώρας, τίτλους σταθερού εισοδήματος, τραπεζικές καταθέσεις, παράγωγα προϊόντα και μερίδια ή μετοχές Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες (ΟΣΕΚΑ) ή άλλων ισοδύναμων Οργανισμών. Η απόκτηση ή η εξαγορά των μεριδίων είναι δυνατή κάθε (εργάσιμη) ημέρα κατόπιν αιτήματος του μεριδιούχου, στην αντίστοιχη τιμή διάθεσης ή εξαγοράς, όπως αυτή υπολογίζεται σύμφωνα με τον Κανονισμό του αμοιβαίου κεφαλαίου και δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα της 3Κ Investment Partners (www.3kip.gr).

Ο Δείκτης Αναφοράς (benchmark) του αμοιβαίου κεφαλαίου είναι ο Δείκτης Συνολικής Απόδοσης του Γενικού Δείκτη Χρηματιστηρίου Αθηνών. Τo αμοιβαίο κεφάλαιο ασκεί ενεργητική διαχείριση έναντι του δείκτη αναφοράς, δηλαδή, η 3Κ Investment Partners έχει τη διακριτική ευχέρεια ως προς την επενδυτική διαχείριση του αμοιβαίου κεφαλαίου και κατά συνέπεια η σύνθεση του χαρτοφυλακίου του αποκλίνει από τη σύνθεση του δείκτη αναφοράς. Ο δείκτης αναφοράς του αμοιβαίου κεφαλαίου χρησιμοποιείται μόνο για σκοπούς σύγκρισης και για τον υπολογισμό της μεταβλητής αμοιβής απόδοσης (“performace fee”). Ο διαχειριστής, από τον οποίο παρέχεται ο ως άνω δείκτης αναφοράς είναι εγγεγραμμένος στο μητρώο του άρθρου 36 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/1011.

Η διανομή τυχόν κερδών λαμβάνει χώρα, κατά την κρίση της 3Κ Investment Partners είτε με επανεπένδυση μερίσματος με έκδοση νέων μεριδίων είτε με καταβολή μερίσματος σε μετρητά.

Διαβάστε περισσότερα

Οι προηγούμενες αποδόσεις δεν προβλέπουν τις μελλοντικές αποδόσεις

Γράφημα Εξέλιξης της Καθαρής Τιμής Μεριδίου

Ετήσιες Αποδόσεις (ΝΕΤ %)

Σωρευτικές Αποδόσεις (ΝΕΤ %)

EUR 1y 3y 5y
Aμοιβαίο κεφαλαίο -2,38 13,91 37,75
Δείκτης αναφοράς 0,13 6,95 31,05
Ημερομηνία αναφοράς 31/10/2022

Πρακτικές Πληροφορίες

Κωδικός ISIN: GRF000072006
Νόμισμα: EUR
Κατηγορία Μεριδίου: Ε
Κατηγορία Κεφαλαίου: Μετοχικό
Περιοχή: Ελλάδα

Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης

Τα ιστορικά δεδομένα ενδέχεται να μην αποτελούν αξιόπιστη ένδειξη για τη μελλοντική απόδοση του αμοιβαίου κεφαλαίου.
Η κατηγοριοποίηση του αμοιβαίου κεφαλαίου με βάση τον ανωτέρω δείκτη δεν είναι εγγυημένη και ενδέχεται να μεταβληθεί στο μέλλον.
Η χαμηλότερη κατηγορία κινδύνου (1) δεν σημαίνει ότι η επένδυση δεν ενέχει κινδύνους (no risk free).
Το αμοιβαίο κεφάλαιο ανήκει στην συγκεκριμένη κατηγορία διότι επενδύει κατά κύριο λόγο σε μετοχές οι οποίες ενδέχεται να παρουσιάσουν σημαντικές διακυμάνσεις. Συνεπώς το επίπεδο κινδύνου είναι υψηλό.

Οι ουσιώδεις κίνδυνοι που συνδέονται με το αμοιβαίο κεφάλαιο είναι οι ακόλουθοι:

Ο κίνδυνος αγοράς, δηλαδή ο κίνδυνος υποχώρησης των τιμών της αγοράς και η συνακόλουθη υποχώρηση των τιμών κάποιων από τις κινητές αξίες του χαρτοφυλακίου του αμοιβαίου κεφαλαίου, είναι υψηλός δεδομένου ότι οι επενδύσεις του αμοιβαίου κεφαλαίου διενεργούνται σε μετοχές.

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθετος Δείκτης Κινδύνου και Απόδοσης

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Αν θέλετε να μάθετε περισσότερες λεπτομέρειες, συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα επικοινωνίας και ένας εξειδικευμένος συνεργάτης μας θα έρθει σε επαφή μαζί σας.