Ανακοινώσεις

Ημερομηνία Τίτλος Αρχείο (EL)
09/09/2021Ανακοίνωση ΝΝ (L) 09/09/2021 - Ρευστοποίηση τμήματος NN (L) US Growth Equity
20/07/2021Ανακοίνωση ΝΝ (L) 20/07/2021
28/06/2021Ανακοίνωση επιβράβευσης μακροχρόνιων πελατών της 3K Investment Partners
07/06/2021Ανακοίνωση Μείωσης Μετοχικού Κεφαλαίου
08/04/2021Ανακοίνωση NN (L) 08/04/2021
08/04/2021Ανακοίνωση NN (L) Patrimonial 08/04/2021
05/03/2021Ανακοίνωση NN (L) 05/03/2021
02/03/2021Υποβολή Πρότασης Μείωσης Μετοχικού Κεφαλαίου
08/01/2021Εταιρικός Μετασχηματισμός Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε.
27/10/2020Ανακοίνωση NN (L) 27/10/2020
09/10/2020Ανακοίνωση NN(L) Patrimonial 09.10.2020
28/08/2020Ανακοίνωση NN(L) 28.08.2020
13/08/2020Ανακοίνωση NN(L) 13.08.2020
26/02/2020Ανακοίνωση τροποποίησης Κανονισμού του 3Κ Α/Κ Αναγέννησις (ΟΕΕ)
19/12/2019Αναστολή Εξαγορών στα Ελληνικά Αμοιβαία Κεφάλαια την 24/12/2019
10/12/2019Ανακοίνωση για προσθήκη της ένδειξης "Μονοπρόσωπη" στην επωνυμία της εταιρίας
29/10/2019Ανακοίνωση NN (L) 28/10/2019
30/08/2019Πλήρης Άρση του Ελέγχου Κίνησης Κεφαλαίων (Capital Controls)
18/06/2019Ανακοίνωση Τροποποίησης Κανονισμού του 3Κ Α/Κ Αναγέννησις ΟΕΕ
30/04/2019Ανακοίνωση NN (L) 30.04.2019
30/04/2019Ανακοίνωση NN (L) Patrimonial 30.04.2019
29/03/2019NN IP Ανακοίνωση για αντικατάσταση της Εταιρείας Διαχείρισης
25/02/2019Ανακοίνωση Τροποποίησης Κανονισμού του Α/Κ 3Κ Ευρωπαϊκό Διαχείρισης Βραχυπρόθεσμων Διαθεσίμων
14/12/2018Ανακοίνωση Τροποποίησης Κανονισμού του 3Κ Α/Κ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΙΣ (ΟΕΕ)
02/11/2018Ανακοίνωση NN (L) 02.11.2018
30/10/2018Ανακοίνωση NN (L) Patrimonial 30.10.2018
28/09/2018Ανακοίνωση NN (L) 28.09.2018
31/07/2018Ανακοίνωση NN (L) 30.07.2018
03/07/2018Ανακοίνωση NN (L) 03.07.2018
03/07/2018Ανακοίνωση NN (L) Patrimonial 03.07.2018
31/03/2018Ανακοίνωση NN (L) Patrimonial 31.03.2018
13/02/2018Ανακοίνωση NN (L) 13.02.2018
14/09/2017Διαγωνισμός 3Κ Ε-Funds - Όροι Κλήρωσης
30/08/2017Ανακοίνωση NN (L) 30.08.2017
20/07/2017Ανακοίνωση NN (L) Patrimonial 20.07.2017
05/07/2017Ανακοίνωση Τροποποίησης Κανονισμών αμοιβαίων κεφαλαίων 3Κ
07/04/2017Ανακοίνωση NN (L) 07.04.2017
07/04/2017Ανακοίνωση NN (L) 07.04.2017
24/02/2017Ανακοίνωση NN (L) 24.02.2017
02/12/2016Ανακοίνωση NN (L) International 02.12.2016
10/11/2016Ανακοίνωση NN (L) Patrimonial 10.11.2016
30/09/2016Ανακοίνωση NN (L) International 28.09.2016
29/07/2016Ανακοίνωση NN(L) 29.07.2016
06/07/2016Αλλαγή του φορολογικού καθεστώτος των αμοιβαίων κεφαλαίων
16/03/2016Επιστολή από την 3K Investment Partners Α.Ε.Δ.Α.Κ. προς τους μεριδιούχους
04/03/2016Ανακοίνωση NN (L) Patrimonial 04.03.2016
16/02/2016Ανακοίνωση NN(L) 16.02.2016
30/12/2015Ανακοίνωση NN(L) International 30.12.2015
09/12/2015Απελευθέρωση των Συναλλαγών στα Ελληνικά Αμοιβαία Κεφάλαια και ΑΕΕΜΚ (ΟΣΕΚΑ)
01/09/2015Ανακοίνωση NN (L) 01.09.2015
29/05/2015Ανακοίνωση NN (L)
29/05/2015Ανακοίνωση NN(L) International
22/05/2015Ανακοίνωση NN(L) Patrimonial - NN (L)
29/04/2015Ανακόινωση _ING International 29.04.2015
31/03/2015Ανακοίνωση ING (L) 31.03.2015
31/03/2015Ανακοίνωση ING (L) Patrimonial 31.03.2015
17/02/2015Ανακοίνωση ING (L)
17/02/2015Ανακοίνωση ING (L) Patrimonial
06/02/2015Ανακοίνωση 3K Investment Partners ΑΕΔΑΚ
23/01/2015Ανακοίνωση ING (L)
23/01/2015Ανακοίνωση ING (L) Patrimonial
16/01/2015Ανακοίνωση ING ΑΕΔΑΚ
31/12/2014Ανακοίνωση ING (L)
02/09/2014Ανακοίνωση ING (L)
29/08/2014Ανακοίνωση ING (L) Patrimonial
30/04/2014Ανακοίνωση ING (L) Patrimonial
18/03/2014Ανακοίνωση ING (L)
27/02/2014Ανακοίνωση ING (L)
26/02/2014Ανακοίνωση ING (L)
24/01/2014Ανακοίνωση ING (L) Protected
03/01/2014Ανακοίνωση ING ΑΕΔΑΚ
16/12/2013Ανακοίνωση ING (L)
28/11/2013Ανακοίνωση ING (L), ING (L) Patrimonial, ING International
01/11/2013Ανακοίνωση ING ΑΕΔΑΚ
01/10/2013Ανακοίνωση ING (L) Patrimonial
01/10/2013Ανακοίνωση ING (L)
30/08/2013Ανακοίνωση ING International
01/08/2013Ανακοίνωση ING (L)