Αμοιβαία Κεφάλαια που διαχειρίζεται η 3K Investment Partners

Τίτλος Νόμισμα Τιμή Ημερομηνία Τύπος
3Κ Α/Κ Greek Value Μετοχικό Εσωτερικού - Κατηγορία Μεριδίου ΕEUR9,328914/01/2021Μετοχικό
3K Α/Κ Μικτό Κατηγορία Μεριδίου ΕEUR4,60414/01/2021Μικτό
3K Α/Κ International Income Ομολογιακό - Κατηγορία Μεριδίου ΕEUR5,658514/01/2021Ομολογιακό
3Κ Α/Κ Greek Value Μετοχικό Εσωτερικού - Κατηγορία Μεριδίου ΘEUR17,398614/01/2021Μετοχικό
NN Hellas A/K Μετοχικό Κατηγορία Μεριδίου ΘEUR10,46414/01/2021Μετοχικό
NN Hellas A/K Ομολογιακό - Κατηγορία Μεριδίου ΘEUR16,622614/01/2021Ομολογιακό
NN Hellas A/K Ομολογιακό - Κατηγορία Μεριδίου ΕEUR8,217314/01/2021Ομολογιακό
3K Α/Κ Μετοχικό Εσωτερικού Κατηγορία Μεριδίου ΕEUR7,763814/01/2021Μετοχικό
3K A/K International Income Ομολογιακό - Κατηγορία Μεριδίου ΘEUR9,914514/01/2021Ομολογιακό
3K Α/Κ Μετοχικό Εσωτερικού Κατηγορία Μεριδίου ΘEUR13,25514/01/2021Μετοχικό