Αμοιβαία Κεφάλαια που διαχειρίζεται η 3K Investment Partners

Τίτλος Νόμισμα Τιμή Ημερομηνία Τύπος
3Κ Α/Κ Greek Value Μετοχικό Εσωτερικού - Κατηγορία Μεριδίου ΕEUR10,826328/07/2021Μετοχικό
3K Α/Κ Μικτό Κατηγορία Μεριδίου ΕEUR4,996128/07/2021Μικτό
3K Α/Κ International Income Ομολογιακό - Κατηγορία Μεριδίου ΕEUR5,806328/07/2021Ομολογιακό
3Κ Α/Κ Greek Value Μετοχικό Εσωτερικού - Κατηγορία Μεριδίου ΘEUR20,328828/07/2021Μετοχικό
NN Hellas A/K Μετοχικό Κατηγορία Μεριδίου ΘEUR12,235928/07/2021Μετοχικό
NN Hellas A/K Ομολογιακό - Κατηγορία Μεριδίου ΘEUR17,018528/07/2021Ομολογιακό
NN Hellas A/K Ομολογιακό - Κατηγορία Μεριδίου ΕEUR8,373328/07/2021Ομολογιακό
3K Α/Κ Μετοχικό Εσωτερικού Κατηγορία Μεριδίου ΕEUR9,028828/07/2021Μετοχικό
3K A/K International Income Ομολογιακό - Κατηγορία Μεριδίου ΘEUR10,205928/07/2021Ομολογιακό
3K Α/Κ Μετοχικό Εσωτερικού Κατηγορία Μεριδίου ΘEUR15,50728/07/2021Μετοχικό