Αμοιβαία Κεφάλαια που διαχειρίζεται η 3K Investment Partners

Τίτλος Νόμισμα Τιμή Ημερομηνία Τύπος
3Κ Α/Κ Greek Value Μετοχικό Εσωτερικού - Κατηγορία Μεριδίου ΕEUR10,828406/05/2021Μετοχικό
3K Α/Κ Μικτό Κατηγορία Μεριδίου ΕEUR4,958406/05/2021Μικτό
3K Α/Κ International Income Ομολογιακό - Κατηγορία Μεριδίου ΕEUR5,754106/05/2021Ομολογιακό
3Κ Α/Κ Greek Value Μετοχικό Εσωτερικού - Κατηγορία Μεριδίου ΘEUR20,259606/05/2021Μετοχικό
NN Hellas A/K Μετοχικό Κατηγορία Μεριδίου ΘEUR12,233306/05/2021Μετοχικό
NN Hellas A/K Ομολογιακό - Κατηγορία Μεριδίου ΘEUR16,463206/05/2021Ομολογιακό
NN Hellas A/K Ομολογιακό - Κατηγορία Μεριδίου ΕEUR8,115806/05/2021Ομολογιακό
3K Α/Κ Μετοχικό Εσωτερικού Κατηγορία Μεριδίου ΕEUR9,007806/05/2021Μετοχικό
3K A/K International Income Ομολογιακό - Κατηγορία Μεριδίου ΘEUR10,100606/05/2021Ομολογιακό
3K Α/Κ Μετοχικό Εσωτερικού Κατηγορία Μεριδίου ΘEUR15,427806/05/2021Μετοχικό