Αμοιβαία Κεφάλαια που διαχειρίζεται η 3K Investment Partners

Τίτλος Νόμισμα Τιμή Ημερομηνία Τύπος
3Κ Α/Κ Greek Value Μετοχικό Εσωτερικού - Κατηγορία Μεριδίου ΕEUR10,890119/05/2022Μετοχικό
3K Α/Κ Μικτό Κατηγορία Μεριδίου ΕEUR4,649719/05/2022Μικτό
3K Α/Κ International Income Ομολογιακό - Κατηγορία Μεριδίου ΕEUR5,458819/05/2022Ομολογιακό
3Κ Α/Κ Greek Value Μετοχικό Εσωτερικού - Κατηγορία Μεριδίου ΘEUR20,68219/05/2022Μετοχικό
NN Hellas A/K Μετοχικό Κατηγορία Μεριδίου ΘEUR12,485419/05/2022Μετοχικό
NN Hellas A/K Ομολογιακό - Κατηγορία Μεριδίου ΘEUR14,06419/05/2022Ομολογιακό
NN Hellas A/K Ομολογιακό - Κατηγορία Μεριδίου ΕEUR6,86819/05/2022Ομολογιακό
3K Α/Κ Μετοχικό Εσωτερικού Κατηγορία Μεριδίου ΕEUR9,002819/05/2022Μετοχικό
3K A/K International Income Ομολογιακό - Κατηγορία Μεριδίου ΘEUR9,640819/05/2022Ομολογιακό
3K Α/Κ Μετοχικό Εσωτερικού Κατηγορία Μεριδίου ΘEUR15,607419/05/2022Μετοχικό
3Κ Α/Κ Μετοχικό Διεθνές - Κατηγορία Μεριδίου EEUR4,690319/05/2022Μετοχικό
3Κ Α/Κ Μετοχικό Διεθνές - Κατηγορία Μεριδίου ΘEUR9,283319/05/2022Μετοχικό